Punctele de vedere ale unor politicieni se apropie aşa de mult... că se ciocnesc cap în cap.


punctele-de-vedere-ale-unor-politicieni-se-apropie-aşa-de-mult-că-se-ciocnesc-cap-în-cap
n. petrescu-redipuncteledevederealeunorpoliticieniseapropieaşamultciocnesccapîncappunctele dede vederevedere aleale unorpoliticieni sese apropieapropie aşaaşa dede multmult căcă sese ciocnescciocnesc capcap înîn cappunctele de vederede vedere alevedere ale unorale unor politicieniunor politicieni sepoliticieni se apropiese apropie aşaapropie aşa deaşa de multde mult cămult că secă se ciocnescse ciocnesc capciocnesc cap încap în cappunctele de vedere alede vedere ale unorvedere ale unor politicieniale unor politicieni seunor politicieni se apropiepoliticieni se apropie aşase apropie aşa deapropie aşa de multaşa de mult căde mult că semult că se ciocnesccă se ciocnesc capse ciocnesc cap înciocnesc cap în cappunctele de vedere ale unorde vedere ale unor politicienivedere ale unor politicieni seale unor politicieni se apropieunor politicieni se apropie aşapoliticieni se apropie aşa dese apropie aşa de multapropie aşa de mult căaşa de mult că sede mult că se ciocnescmult că se ciocnesc capcă se ciocnesc cap înse ciocnesc cap în cap

Când o carte şi un cap se ciocnesc şi se aude un sunet dogit, acesta e întotdeauna din carte?Printre politicieni, respectul religiei este profitabil; principiul acesteia le dă dureri de cap.De la inimă înspre cap gândesc tot mai mult, dar dinspre cap spre inimă mă iluminez.Un mare stat nu se guvernează după punctele de vedere ale unui partid.Dave: Se spune că nevoia e mama invenţiei. Când am primit un calculator prima dată, părea aşa de complicat. Mi-am spus: Cetăţeanul: Aici este Biroul de obiecte pierdute? Funcţionarul: Da! Dumneavoastră, ce-aţi pierdut, vă rog? Cetăţeanul: Capul! Funcţionarul: Ce formă are capul dumneavoastră? Cetăţeanul: E ca mărul! Seamănă cu un măr! Funcţionarul: Adică frumos pe dinafară şi putred pe dinăuntru? Cetăţeanul: Păi nu... că nu e măr, e cap... e cap, domnule, înţelegeţi? Cap! Funcţionarul: Ce aveaţi în el? Cetăţeanul: Idei... Adică... ceva idei. Funcţionarul: Bune sau proaste? Cetăţeanul: Cum să vă spun... aveam idei, dar nu ştiam cum să le exprim... Funcţionarul: Deci nu era capul fără idei, ci ideile erau fără cap. Cetăţeanul: Cam aşa ceva! Funcţionarul: Aha! Mi-e teamă să întreb unde lucraţi... . dar bănuiesc! Ce mai aveaţi în cap? Cetăţeanul: Un litru de coniac! Ştiţi... . am participat la un protocol... lume bună, străini mulţi. Funcţionarul: Un litru de coniac? Cam mult! Cetăţeanul (nervos): Normal! Altfel nu-l pierdeam! Funcţionarul: Avem aici mai multe capete pe care nu le revendică nimeni! Aşa că dacă doriţi un alt cap decât al dumneavoastră... Cetăţeanul: Ar fi o idee... Dar ştiţi, ce? Mai bine renunţ! Funcţionarul: Renunţaţi? La ce renunţaţi?