Proximo (ţinând în mână o sabie): Înfigeţi acest obiect în carnea altui om, iar ei vă vor aplauda şi vă vor iubi pentru acest fapt. Se poate ca şi voi să îi iubiţi.


proximo-ţinând-în-mână-o-sabie-Înfigeţi-acest-obiect-în-carnea-altui-om-iar-ei-vă-vor-aplauda-şi-vă-vor-iubi-pentru-acest-fapt-se-poate-ca
gladiatorulproximoţinândînmânăsabieÎnfigeţiacestobiectcarneaaltuiomiareivoraplaudaşiiubipentrufaptsepoatecavoiîiiubiţiproximo (ţinând(ţinând înîn mânămână oo sabie)Înfigeţi acestacest obiectobiect înîn carneacarnea altuialtui omiar eiei văvă voraplauda şivă voriubi pentrupentru acestacest faptse poatepoate caca şişi voivoi săîi iubiţiproximo (ţinând în(ţinând în mânăîn mână omână o sabie)Înfigeţi acest obiectacest obiect înobiect în carneaîn carnea altuicarnea altui omiar ei văei vă vorvă vor aplaudavor aplauda şiaplauda şi văşi vă vorvă vor iubivor iubi pentruiubi pentru acestpentru acest faptse poate capoate ca şica şi voişi voi săvoi să îisă îi iubiţi

Sinceritatea pe care o cer îndrăgostiţii şi îndrăgostitele ca să ştie şi ei şi ele când vor înceta de a se mai iubi, o cer nu atât fiindcă ţin să fie înştiinţaţi când nu vor mai fi iubiţi, cât pentru a fi încredinţaţi că sunt iubiţi când nu li se spune contrariul.Voi iubi în tăcere, voi striga nestrigândVoi zbura în cădere şi zâmbi-voi plângândŞi urla-voi la stele şi sufla-mă-vor apeŞi spăla-mă-vor vânturi de iluzii deşarteŞi voi arde în gheţuri îngheţând lângă ruguriVoi bea vinuri din pietre ciugulite din struguriVoi plana peste codri, voi pluti prin câmpieŞi voi râde de moarte, fir-ar naibii să fieVoi iubi bătrâneţea-mi, tinereţea-mi urând-oPe la mijlocul verii voi porni cu colindulAuzind doar cu ochiul şi văzând cu urecheaCioara albă pe ramuri - legănându-mi tristeţeaVoi ajunge la tine străbătând UniversuriZgribulit ca un câine şi cu mine doar versulŞi cu mine luceferi şi galactici astraleCe le-arunc cu tandreţeLa picioarele taleVoi iubi în tăcere, voi striga doar şoptindVoi cădea în zburare şi voi plânge zâmbindŞi sufla-mă-vor vânturi şi-neca-mă-vor apeTot ceea ce poţi face în viaţă este să fii ceea ce eşti. Unii oameni te vor iubi doar pentru că eşti tu, alţii te vor iubi pentru ceea ce poţi face pentru ei, iar unii nu te vor plăcea deloc.Juno: Mă gândeam că aş putea să nasc acest copil şi să îl dau cuiva care chiar îl doreşte, ca de exemplu unei femei care are probleme cu ovarele sau unui cuplu simpatic de lesbiene. Leah: Dar ce se va întâmpla când vei fi imensă şi sânii îţi vor exploda practic şi va trebui să spui tuturor ca eşti însărcinată? Juno: Da, poate că voi fi canonizată pentru acest altruism. Leah: Sau poate că nu le va păsa şi vor fi foarte supăraţi şi nu te vor lasă să îţi termini studiile sau să mergi la Cabo în vacanţa de primăvară. Juno: Oricum trebuia sa merg cu Bleeker la Gettysburg. Leah: Ai putea să te uiţi peste anunţurile pentru adopţii. Le văd mereu în revista PennySaver. Juno: Au anunţuri pentru părinţi? Leah: Da! Gracchus: Frică şi uimire, o combinaţie încrezătoare. Falco: Chiar crezi că oamenii vor fi atraşi de ea? Gracchus: Cred că el ştie ce reprezintă Roma. Roma este mulţimea. Invocă magia pentru ei şi vor fi fericiţi. Înrobeşte-i şi tot vor vocifera. Inima Romei nu se află în marmura Senatului, ci în nisipul din Coloseum. El o să le aducă moarte, iar ei îl vor iubi pentru asta.Chiar dacă la început acest proces ţi se va părea dificil, dacă vei persevera, ideile pozitive vor începe să curgă cu repeziciune prin mintea ta, iar cele negative vor deveni din ce în ce mai rare, până când vor dispărea cu totul.