Promit să fiu un soţ excelent, dar daţi-mi o soţie care, asemeni lunii, să nu apară în fiecare zi pe cerul meu.


promit-să-fiu-un-soţ-excelent-dar-daţi-mi-o-soţie-care-asemeni-lunii-să-nu-apară-în-fiecare-zi-pe-cerul-meu
anton cehovpromitfiuunsoţexcelentdardaţimisoţiecareasemeniluniinuaparăînfiecarezipecerulmeupromit săsă fiufiu unun soţsoţ excelento soţiesoţie careasemeni luniisă nunu aparăapară înîn fiecarefiecare zizi pepe cerulcerul meupromit să fiusă fiu unfiu un soţun soţ excelento soţie caresă nu aparănu apară înapară în fiecareîn fiecare zifiecare zi pezi pe cerulpe cerul meupromit să fiu unsă fiu un soţfiu un soţ excelentsă nu apară înnu apară în fiecareapară în fiecare ziîn fiecare zi pefiecare zi pe cerulzi pe cerul meupromit să fiu un soţsă fiu un soţ excelentsă nu apară în fiecarenu apară în fiecare ziapară în fiecare zi peîn fiecare zi pe cerulfiecare zi pe cerul meu

Brooke: Credeam că vă cunosc. Dar presupun că e mai uşor să vedem ce vrem decât să căutăm adevărul. Credeţi că mă cunoaşteţi, dar nu-i aşa. Şi asta înseamnă că nu ştiţi de ce sunt în stare. Mă vedeţi ca pe o persoană care e populară şi care are toate răspunsurile. Dar nu-i adevărat. S-ar putea să nu ştiu mereu ce fac, dar voi încerca să îmbunătăţesc lucrurile. Şi când voi face vreo greşeală, pentru că toţi greşim, promit să vă cer ajutorul. Nu pot face asta singură, dar dacă-mi daţi o şansă, putem face lucruri măreţe împreună. Promit că, dacă aveţi încredere în mine, voi găsi curajul să vă îndeplinesc visele.Aş putea orice să fiu:Criminal, bandit sau hoţ,Chiar şi porc vândut în viu,Dar niciodată să fiu soţ.Un soţ trebuie să evite să o transforme pe soţie într-o copie fidelă a sa. Fiecare om are personalitatea lui proprie şi astfel de tentative sunt împotriva firii, ducând în timp la destrămarea cuplului.Cititul este asemeni gândirii, asemeni rugăciunii, asemeni discuţiei cu un prieten, asemeni înţelegerii ideilor altor oameni, asemeni ascultării muzicii, asemeni contemplării unei privelişti în timp ce te plimbi pe o plajă.Vă rog sa nu daţi numele meu vreunei străzi. Nu vreau sa fiu călcat în picioare de toţi anonimii.Te descurci cu toate lucrurile – dacă nu eşti nebun. În general, în cazul în care un soţ lasă o soţie pentru o femeie mai tânără, e oribil, dar există modalităţi de a te descurca şi în această situaţie.