Profesorul cu adevărat înţelept nu te invită să intri în casa înţelepciunii sale, ci, mai curând, te călăuzeşte către pragul minţii tale.


profesorul-cu-adevărat-înţelept-nu-te-invită-să-intri-în-casa-înţelepciunii-sale-mai-curând-te-călăuzeşte-către-pragul-minţii-tale
khalil gibranprofesorulcuadevăratînţeleptnuteinvităintriîncasaînţelepciuniisalemaicurândcălăuzeştecătrepragulminţiitaleprofesorul cucu adevăratadevărat înţeleptînţelept nunu tete invităinvită săsă intriintri înîn casacasa înţelepciuniiînţelepciunii salemai curândte călăuzeştecălăuzeşte cătrecătre pragulpragul minţiiminţii taleprofesorul cu adevăratcu adevărat înţeleptadevărat înţelept nuînţelept nu tenu te invităte invită săinvită să intrisă intri înintri în casaîn casa înţelepciuniicasa înţelepciunii salete călăuzeşte cătrecălăuzeşte către pragulcătre pragul minţiipragul minţii taleprofesorul cu adevărat înţeleptcu adevărat înţelept nuadevărat înţelept nu teînţelept nu te invitănu te invită săte invită să intriinvită să intri însă intri în casaintri în casa înţelepciuniiîn casa înţelepciunii salete călăuzeşte către pragulcălăuzeşte către pragul minţiicătre pragul minţii taleprofesorul cu adevărat înţelept nucu adevărat înţelept nu teadevărat înţelept nu te invităînţelept nu te invită sănu te invită să intrite invită să intri îninvită să intri în casasă intri în casa înţelepciuniiintri în casa înţelepciunii salete călăuzeşte către pragul minţiicălăuzeşte către pragul minţii tale

Spargi seminţe-n casa ta,Dai un Timpul este un înţelept anonim care te invită să te agiţi mai puţin, şi să trăieşti mai mult!Profesorul deschide uşa, dar trebuie să intri singur.Profesorul mediocru vorbeşte. Profesorul bun explică. Profesorul foarte bun demonstrează. Profesorul eminent inspiră.Cum să ştii să-ţi foloseşti computerul personal cu care te-ai născut şi pe care îl ai la îndemână şi e gratuit pentru tine, astfel încât să câştigi mai mulţi bani, să te dezvolţi mai mult? Trebuie să îţi fie foarte clar că rolul conştientului, a minţii tale raţionale în dezvoltarea vieţii tale financiare nu are foarte mare impact. Cu alte cuvinte, dacă vrei să treci de la şomer la un simplu angajat, da, mintea raţională te ajută deoarece pentru a obţine asta ai nevoie de câteva cunoştinţe de bază (scris, citit etc). Mintea raţională te poate duce de la 0 către o stare de supravieţuire, de mediocritate. Trebuie să ieşim din zona minţii raţionale pentru că pentru a avea o viaţă extraordinară, pentru a fi un om cu adevărat de succes, tu trebuie să fii inovativ. Oamenii care câştigă cel mai mult sunt oamenii care au venit de fiecare dată cu câte o idee nouă.Cum interpretezi visul, aşa va fi, Spuse profesorul-şaman, el care nu visase Nici o cutie de chibrituri, visezi că ţi-a ars casa, Înseamnă că vei primi bani, visezi că vei primi bani, Îţi arde casa, filosoful se visează fluture, asta ştim, Dar în clipa aceea, un fluture enorm îl apucă, Îi înfipse trompa în gură ca o sondă, Profesorul începu să dea moale din coate, Nu-i nevoie, spuse fluturele, din aripi dau eu.