Prins în uşa lui cea nouăFăcută de-un meşter faur,Stă tăcut de-o oră-două,Că... tăcerea e de aur.


prins-în-uşa-lui-cea-nouăfăcută-de-un-meşter-faurstă-tăcut-de-o-oră-douăcă-tăcerea-e-de-aur
ioan ciprian moroşanuprinsînuşaluiceanouăfăcutădeunmeşterfaurstătăcutdeoorădouăcătăcereadeaurprins înîn uşauşa luilui ceacea nouăfăcutătăcerea ee dede aurprins în uşaîn uşa luiuşa lui cealui cea nouăfăcutătăcerea e dee de aurprins în uşa luiîn uşa lui ceauşa lui cea nouăfăcutătăcerea e de aurprins în uşa lui ceaîn uşa lui cea nouăfăcută

Viaţa-i un potir de aur,Făurit cu mare zelDe un tainic Meşter Faur;Ai grijă ce pui în el!Tăcerea nu eDe aur.Plăcută nu e,Căci nimeniNu spune,Ce frumosA tăcut.Tăcerea e de aur, dragă, Şi-ai înţeles-o, vrei nu vrei,Când ai tăcut o zi întreagă... Atuncea când ţi-am luat cercei!În groapă-i un tezaur:Tăcerea lui de aur!- Păgubaşi, nu e poveste,Aţi ajuns pe mâini de faur:Meseria noastră este... Ca