Principalele ingrediente ale femeii: gingăşie, intuiţie, şi... praf de puşcă!


principalele-ingrediente-ale-femeii-gingăşie-intuiţie-şi-praf-de-puşcă
gabriel petru băeţanprincipaleleingredientealefemeiigingăşieintuiţieşiprafdepuşcăprincipalele ingredienteingrediente aleale femeiişi prafpraf dede puşcăprincipalele ingrediente aleingrediente ale femeiişi praf depraf de puşcăprincipalele ingrediente ale femeiişi praf de puşcă

Soacra-i praf dospit de puşcă,Nelovindu-şi ţinta, muşcă!Privim istoria ca pe un tunel al timpului, săpat cu praf de puşcă.E un tun cu rază mare!Praf de puşcă? – Ironia!Proiectil? – O poantă tare!Ţintă de atins? – Prostia!În război am fost viteaz,După ce trăgeam o duşcă... Astăzi baba face cazCă nu mai am praf la puşcă!Pace şi pâine - acestea sunt principalele revendicări ale muncitorilor şi ale celor exploataţi.Praf de puşcă. Un mijloc folosit de naţiunile civilizate pentru reglementarea disputelor care ar putea deveni deranjante dacă ar fi lăsate în neregulă.