Prin pariuri şi jocuri de noroc vom pierde timp preţios şi bani – două dintre cele mai preţioase lucruri pentru viaţa unui om.


prin-pariuri-şi-jocuri-de-noroc-vom-pierde-timp-preţios-şi-bani-două-dintre-cele-mai-preţioase-lucruri-pentru-viaţa-unui-om
owen fellthamprinpariurişijocuridenorocvompierdetimppreţiosbanidouădintrecelemaipreţioaselucruripentruviaţaunuiomprin pariuripariuri şişi jocurijocuri dede norocnoroc vomvom pierdepierde timptimp preţiospreţios şişi banibani –– douădouă dintredintre celecele maimai preţioasepreţioase lucrurilucruri pentrupentru viaţaviaţa unuiunui omprin pariuri şipariuri şi jocurişi jocuri dejocuri de norocde noroc vomnoroc vom pierdevom pierde timppierde timp preţiostimp preţios şipreţios şi banişi bani –bani – două– două dintredouă dintre celedintre cele maicele mai preţioasemai preţioase lucruripreţioase lucruri pentrulucruri pentru viaţapentru viaţa unuiviaţa unui omprin pariuri şi jocuripariuri şi jocuri deşi jocuri de norocjocuri de noroc vomde noroc vom pierdenoroc vom pierde timpvom pierde timp preţiospierde timp preţios şitimp preţios şi banipreţios şi bani –şi bani – douăbani – două dintre– două dintre celedouă dintre cele maidintre cele mai preţioasecele mai preţioase lucrurimai preţioase lucruri pentrupreţioase lucruri pentru viaţalucruri pentru viaţa unuipentru viaţa unui omprin pariuri şi jocuri depariuri şi jocuri de norocşi jocuri de noroc vomjocuri de noroc vom pierdede noroc vom pierde timpnoroc vom pierde timp preţiosvom pierde timp preţios şipierde timp preţios şi banitimp preţios şi bani –preţios şi bani – douăşi bani – două dintrebani – două dintre cele– două dintre cele maidouă dintre cele mai preţioasedintre cele mai preţioase lucruricele mai preţioase lucruri pentrumai preţioase lucruri pentru viaţapreţioase lucruri pentru viaţa unuilucruri pentru viaţa unui om

Cineva m-a întrebat odată de ce femeile nu practică atât de mult jocurile de noroc ca bărbaţii şi i-am dat răspuns, pe baza bunului simţ, că noi nu avem aşa de mulţi bani ca ei. Acesta a fost un răspuns corect, dar incomplet. De fapt instinctul femeilor pentru jocuri de noroc este satisfăcut prin căsătorie.Calitatea clasei politice şi a instituţiilor care deservesc statul, parţial privatizat în interesul marii clientele politice, este dată şi de profilul centrelor comerciale pe care le vedem zi de zi: magazine cu produse second-hand, centre de pariuri sportive şi jocuri de noroc, cazinouri, centre de amanet, farmacii. Îmbrăcăminte şi produse ieftine, vinderea de iluzii şi în aşteptarea zilelor norocoase, o lume bolnavă, subiectivism şi arbitrariu, infractori din lumea interlopă care-şi joacă miliardele la cazinouri. O societate sărăcită transformată într-o colonie de decidenţii politici corupţi ca reprezentanţi ai clasei politice. Aceste probleme dramatice economico-sociale nu se pot rezolva o dată la patru ani prin alegerile electorale. Personaje groteşti lipsite de caracter, de la stânga la dreapta politică, se rotesc şi roiesc la guvernare având însă Infracţiunile îşi au baza în nevoia de face bani. Oamenii vând droguri pentru a face bani. Dar, dacă vom avea grijă de toată lumea, ei nu vor mai vinde droguri, iar dacă nu vor mai exista bani, nu vei mai putea vinde droguri şi dacă ai vrea. Nu ar mai exista lucruri precum jocurile de noroc, prostituţia, trădarea sau mituirea unui senator sau guvernator. Nu vor mai exista senatori şi guvernatori aşa că nu vei mai putea să-i mituieşti. Dacă elimini condiţiile care generează comportamentul aberant, nu vei mai avea comportament aberant.Nu construieşti geamie cu bani de la jocuri de noroc.Credinţa este unul dintre cele mai preţioase atuuri de care dispui, aşa că nu permite nici unui om lipsit de (sau sărac în) capacitatea de a crede să te scoată de pe făgaşul tău. Dacă stai să-i asculţi pe asemenea indivizi, vei trăi viaţa lor, nu pe a ta.