Prin faptele bune pe care le faci învingi răutatea din tine.


prin-faptele-bune-pe-care-faci-învingi-răutatea-din-tine
teodor dumeprinfaptelebunepecarefaciînvingirăutateadintineprin faptelefaptele bunebune pepe carecare lele facifaci învingiînvingi răutatearăutatea dindin tineprin faptele bunefaptele bune pebune pe carepe care lecare le facile faci învingifaci învingi răutateaînvingi răutatea dinrăutatea din tineprin faptele bune pefaptele bune pe carebune pe care lepe care le facicare le faci învingile faci învingi răutateafaci învingi răutatea dinînvingi răutatea din tineprin faptele bune pe carefaptele bune pe care lebune pe care le facipe care le faci învingicare le faci învingi răutateale faci învingi răutatea dinfaci învingi răutatea din tine

Caracterul se descoperă nu prin faptele bune sau rele săvârşite în anumite ocazii, ci prin tendinţa continuă manifestată în cuvintele şi faptele fiecărei zile.Dacă te deprinzi cu fapte bune, se întăreşte şi gândirea şi iubirea de Dumnezeu. Iar când ai iubirea de Dumnezeu adâncă şi înaltă, poţi şi voieşti să faci faptele bune şi voieşti şi poţi să te abţii de la faptele rele.Buna intenţie se dovedeşte prin fapte. Faptele bune ne apropie tot mai mult de lumină. Faptele armonioase sunt generate unele din altele, într-o desfăşurare neîncetată. Este o curgere continuă a luminii.În principal, mântuirea ni se dă prin har, iar faptele bune ne fac receptivi pentru harul prin care primim mântuirea.Pentru înţelept, greşeala şi faptele bune se află într-o simbioză perfectă: greşeala motivează ridicarea ştachetei; faptele bune asigură un statut de sine stătător, superior celorlalţi oameni! Amândouă subzidesc şi consolidează edificiul uman!Omul are o singură inimă şi în această singură inimă încape şi bunătatea şi răutatea. Uneori, iese la iveală bunătatea, alteori răutatea. După împrejurări. Acum, de când cu războiul, bunătatea a pierit din inimile noastre, a rămas numai răutatea. Numai răutatea.