Primul nostru profesor este propria inimă.


primul-nostru-profesor-este-propria-inimă
proverbe amerindieneprimulnostruprofesorestepropriainimăprimul nostrunostru profesoreste propriapropria inimăprimul nostru profesornostru profesor esteprofesor este propriaeste propria inimăprimul nostru profesor estenostru profesor este propriaprofesor este propria inimăprimul nostru profesor este proprianostru profesor este propria inimă

Faptul de a pune pe masa de joc propria viaţă, propria sănătate, propria onoare este urmarea unei stări de euforie şi a unei voinţe care se revarsă, risipindu-se: nu din dragoste de oameni, ci pentru că fiecare mare primejdie aduce la suprafaţă curiozitatea noastră cu privire la proporţiile forţei şi curajului nostru.Tu eşti unicul profesor în propria şcoală, viaţa!Poetul este o pasăre oarbă cu ciocul încovoiat spre propria inimă.O! ce profesor!... Cât de profesor!... Tatăl tău este cea mai latină figură dintre ale tuturor profesorilor mei, de totdeauna şi de pretutindeni!Imaginaţia este primul nostru privilegiu.Nu-mi pot trăda propria inimă: este statornic legată de ceea ce i-a fost odată scump.