Prietenia nu subordonează, ci egalează. Ea înseamnă ridicarea unuia prin celălalt la Dumnezeu.


prietenia-nu-subordonează-egalează-ea-înseamnă-ridicarea-unuia-prin-celălalt-dumnezeu
sfântul grigorie de nazianzprietenianusubordoneazăegaleazăeaînseamnăridicareaunuiaprincelălaltdumnezeuprietenia nunu subordoneazăci egaleazăea înseamnăînseamnă ridicarearidicarea unuiaunuia prinprin celălaltcelălalt lala dumnezeuprietenia nu subordoneazăea înseamnă ridicareaînseamnă ridicarea unuiaridicarea unuia prinunuia prin celălaltprin celălalt lacelălalt la dumnezeuea înseamnă ridicarea unuiaînseamnă ridicarea unuia prinridicarea unuia prin celălaltunuia prin celălalt laprin celălalt la dumnezeuea înseamnă ridicarea unuia prinînseamnă ridicarea unuia prin celălaltridicarea unuia prin celălalt launuia prin celălalt la dumnezeu

Scopul căsătoriei este mântuirea unuia prin celălalt.Leadership-ul nu înseamnă o personalitate magnetică, asta poate fi pur şi simplu o fluenţă lingvistică. Nu înseamnă nici Greşeală a unuia, reuşită a altuia, să nu te preocupe asemenea împărţeli. Nimic nu e fertil decât marea colaborare a unuia prin celălalt. Mişcarea ratată slujeşte mişcării ce reuşeşte. Iar mişcarea ce reuşeşte arată celui ce a greşit scopul pe care îl urmăreau amândoi. Cel ce află infinitul îl află pentru toţi.Persoanele cu adevărat vrednice, sufletele bune, când se întâlnesc pentru prima oară, nu fac cunoştinţă; se poate spune că ele se recunosc ca prieteni vechi, care nu erau despărţiţi decât prin depărtarea unuia de celălalt, sau prin nepotrivirea condiţiilor de trai.Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăţa la şcoală. Dar dacă nu ai învăţat ce înseamnă prietenia, înseamnă că nu ai învăţat nimic.A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt şi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu.