Prezentul şi viitorul tău le scrii acum. Tu alegi cum arată viaţa ta de acum încolo, aşa că alege înţelept.


prezentul-şi-viitorul-tău-scrii-acum-tu-alegi-cum-arată-viaţa-de-acum-încolo-aşa-că-alege-înţelept
ursula yvonne sandnerprezentulşiviitorultăuscriiacumalegicumaratăviaţadeacumîncoloaşaalegeînţeleptprezentul şişi viitorulviitorul tăutău lele scriiscrii acumtu alegialegi cumcum aratăarată viaţaviaţa tata dede acumacum încoloaşa căcă alegealege înţeleptprezentul şi viitorulşi viitorul tăuviitorul tău letău le scriile scrii acumtu alegi cumalegi cum aratăcum arată viaţaarată viaţa taviaţa ta deta de acumde acum încoloaşa că alegecă alege înţeleptprezentul şi viitorul tăuşi viitorul tău leviitorul tău le scriitău le scrii acumtu alegi cum aratăalegi cum arată viaţacum arată viaţa taarată viaţa ta deviaţa ta de acumta de acum încoloaşa că alege înţeleptprezentul şi viitorul tău leşi viitorul tău le scriiviitorul tău le scrii acumtu alegi cum arată viaţaalegi cum arată viaţa tacum arată viaţa ta dearată viaţa ta de acumviaţa ta de acum încolo

Nu trăiesc nici în prezentul, nici în viitorul meu. Viaţa va fi o parte din tine, o mare sărbătoare, întrucât viaţa este clipa în care trăim acum.Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de Pedeapsa cu moartea a fost abolită. De-acum încolo, fiecare trebuie să-şi asigure cumva viitorul.Ceea ce faci în acest moment este viitorul tău. Dacă faci bine pentru alţii, pentru întreaga societate, pentru umanitate, atunci viitorul tău va fi bun. Norocul şi ghinionul ţi le faci singur. Ceea ce faci acum este foarte important pentru viitorul tău. Nu este nevoie să încerci să-ţi ghiceşti viitorul. Este suficient să priveşti şi să analizezi trecutul şi prezentul vieţii tale, iar viitorul va fi o consecinţă a gândurilor şi faptelor tale. Aceasta constituie o tehnică înaltă în qigong. Un prim efect al acesteia este sănătatea ta. Dacă vrei să ai o sănătate bună, inima ta trebuie să fie deschisă, iar gândul tău să fie îndreptat mereu către alţii. Atunci vei avea parte de fericire, iar aceasta îţi va aduce sănătate.Momentele trecut, prezent şi viitor sunt făcute de minte şi, în ultimă instanţă, iluzorii. Trecutul şi viitorul sunt forme ale gândirii, abstracţii mentale. Nu-ţi poţi aduce aminte de trecut decât în clipa Acum. Ceea ce îţi aminteşti este un eveniment care a avut loc în clipa Acum, iar tu ţi-l aminteşti în clipa Acum. Viitorul, când va veni, este clipa Acum. Aşa că singurul lucru adevărat, singurul lucru care există este clipa Acum.Atât timp cât atenţia va rămâne focalizată în prezent, intenţia noastră (focalizată asupra viitorului) are toate şansele de a se manifesta, căci viitorul este creat pornind de la momentul prezent. De aceea, prezentul trebuie acceptat exact aşa cum este. Acceptaţi-vă prezentul şi croiţi-vă singuri viitorul.