Prezenţa Îngerului nostru păzitor este o lege a existenţei noastre spirituale, tot aşa cum gravitaţia este o lege a existenţei noastre fizice.


prezenţa-Îngerului-nostru-păzitor-este-o-lege-a-existenţei-noastre-spirituale-tot-aşa-cum-gravitaţia-este-o-lege-a-existenţei-noastre-fizice
andrei pleşuprezenţaÎngeruluinostrupăzitorestelegeexistenţeinoastrespiritualetotaşacumgravitaţiafiziceprezenţa ÎngeruluiÎngerului nostrunostru păzitoreste oo legeexistenţei noastrenoastre spiritualetot aşaaşa cumcum gravitaţiagravitaţia esteeste oo legeexistenţei noastrenoastre fiziceprezenţa Îngerului nostruÎngerului nostru păzitornostru păzitor estepăzitor este oeste o legelege a existenţeia existenţei noastreexistenţei noastre spiritualetot aşa cumaşa cum gravitaţiacum gravitaţia estegravitaţia este oeste o legelege a existenţeia existenţei noastreexistenţei noastre fiziceprezenţa Îngerului nostru păzitorÎngerului nostru păzitor estenostru păzitor este opăzitor este o legeo lege a existenţeilege a existenţei noastrea existenţei noastre spiritualetot aşa cum gravitaţiaaşa cum gravitaţia estecum gravitaţia este ogravitaţia este o legeo lege a existenţeilege a existenţei noastrea existenţei noastre fiziceprezenţa Îngerului nostru păzitor esteÎngerului nostru păzitor este onostru păzitor este o legeeste o lege a existenţeio lege a existenţei noastrelege a existenţei noastre spiritualetot aşa cum gravitaţia esteaşa cum gravitaţia este ocum gravitaţia este o legeeste o lege a existenţeio lege a existenţei noastrelege a existenţei noastre fizice

Sufletul nostru, adevăratul nostru sine, este dimensiunea esenţială, cea mai misterioasă, şi mai magică a fiinţei noastre. De fapt, nu este o realitate separată, aşa cum este considerat în gândirea occidentală, ci forţa coezivă care ne uneşte trupul, inima şi mintea. Nu este o fantomă prinsă cumva în capcana maşinăriei fizice a trupurilor noastre, ci chiar esenţa fiinţei noastre.Compasiunea este principala, poate chiar unica lege a existenţei pentru întreaga umanitate.Patria este nucleul însuşi al tuturor formelor noastre de existenţă. Ea este determinanta majoră a inspiraţiei noastre şi nu poate lipsi din nici o manifestare. Ea aduce cu sine momentele cardinale ale existenţei.Iubirea este suprema lege a universului: lege misterioasă care guvernează şi orânduieşte totul, de la atomul neînsufleţit până la fiinţele raţionale: de la ea pleacă şi spre ea converg, ca spre un centru de irezistibilă atracţie, toate gândurile şi acţiunile noastre.Noi, românii, nu realizăm că, tot apelând în mod inflaţionist la a clama măreţia trecutului nostru istoric, nu facem altceva decât să evidenţiem şi mai pregnant decăderea existenţei noastre prezente.Aristocraţia actuală nu poate fi desfiinţată de orice lege; tot ce poate o lege sa facă este să stabilească cum va fi comunicată şi cine şi-o va însuşi.