Prefer să fiu un copil vesel decât un executant posac cu aere de maturitate.


prefer-să-fiu-un-copil-vesel-decât-un-executant-posac-cu-aere-de-maturitate
michelle rosenbergpreferfiuuncopilveseldecâtexecutantposaccuaeredematuritateprefer săsă fiufiu unun copilcopil veselvesel decâtdecât unun executantexecutant posacposac cucu aereaere dede maturitateprefer să fiusă fiu unfiu un copilun copil veselcopil vesel decâtvesel decât undecât un executantun executant posacexecutant posac cuposac cu aerecu aere deaere de maturitateprefer să fiu unsă fiu un copilfiu un copil veselun copil vesel decâtcopil vesel decât unvesel decât un executantdecât un executant posacun executant posac cuexecutant posac cu aereposac cu aere decu aere de maturitateprefer să fiu un copilsă fiu un copil veselfiu un copil vesel decâtun copil vesel decât uncopil vesel decât un executantvesel decât un executant posacdecât un executant posac cuun executant posac cu aereexecutant posac cu aere deposac cu aere de maturitate

Prefer să mă rog Nu sunt la minte olog, Prefer să spun tot Cu riscul de-a părea idiot, Prefer să fiu drept Nu spun că aş fi înţelept, Prefer să visez şi să sper În loc să fiu trist, pesimist, a-l celui obtuz partener, Prefer să iubesc Decât să urăsc, Prefer să ofer Înainte să cer, Prefer să-nţeleg Evidenţa n-o neg, Prefer să mai sper Cu ochii aţintiţi către cer, Că şi un imberb Doreşte s-ajungă la rangul de cerb, Prefer să apară un ser Ce apăra mintea de ger,Prefer să fiu urât cu demnitate decât să fiu iubit din milă.De felul meu sunt şugubăţ,Nicicând n-am fost posac,Prefer a fi cu traista-n băţDecât cu mâţa-n sac.Prefer mai degrabă să fiu acuzat că acţionez contrar precedentelor decât să fiu acuzat că mi-am încălcat promisiunile.Prefer să fiu ţicnită decât netalentată!Prefer să fiu un om rău decât schizofrenic de bun.