Precum o sperietoare goneşte ciorile, cei mai mulţi oameni, ca şi animalele, se sperie şi se liniştesc... din nimic.


precum-o-sperietoare-goneşte-ciorile-cei-mai-mulţi-oameni-ca-şi-animalele-se-sperie-şi-se-liniştesc-din-nimic
balzacprecumsperietoaregoneşteciorileceimaimulţioamenicaşianimalelesesperieliniştescdinnimicprecum oo sperietoaresperietoare goneştegoneşte ciorilecei maimai mulţimulţi oamenica şişi animalelese speriesperie şişi sese liniştescliniştesc dindin nimicprecum o sperietoareo sperietoare goneştesperietoare goneşte ciorilecei mai mulţimai mulţi oamenica şi animalelese sperie şisperie şi seşi se liniştescse liniştesc dinliniştesc din nimicprecum o sperietoare goneşteo sperietoare goneşte ciorilecei mai mulţi oamenise sperie şi sesperie şi se liniştescşi se liniştesc dinse liniştesc din nimicprecum o sperietoare goneşte ciorilese sperie şi se liniştescsperie şi se liniştesc dinşi se liniştesc din nimic

Un nou pas, pronunţarea unui nou cuvânt îi sperie cel mai mult pe cei mai mulţi oameni. -Dostoievski
un-nou-pronunţarea-unui-nou-cuvânt-îi-sperie-cel-mai-mult-pe-cei-mai-mulţi-oameni