Prea multă simţire creează nefericire; prea multă nesimţire duce la infracţiuni.


prea-multă-simţire-creează-nefericire-prea-multă-nesimţire-duce-infracţiuni
talleyrandpreamultăsimţirecreeazănefericirepreanesimţireduceinfracţiuniprea multămultă simţiresimţire creeazăcreează nefericireprea multămultă nesimţirenesimţire duceduce lala infracţiuniprea multă simţiremultă simţire creeazăsimţire creează nefericireprea multă nesimţiremultă nesimţire ducenesimţire duce laduce la infracţiuniprea multă simţire creeazămultă simţire creează nefericireprea multă nesimţire ducemultă nesimţire duce lanesimţire duce la infracţiuniprea multă simţire creează nefericireprea multă nesimţire duce lamultă nesimţire duce la infracţiuni

Confuzia creează artă. Prea multă confuzie creează dezechilibru.Prea multă strălucire te orbeşte. Prea mult sunet te surzeşte. Prea multă aromă distruge limba. Urmărirea dorinţelor până la exces îţi transformă mintea într-o minte nebună, şi a pune valoare pe lucruri preţioase, te împiedică să ai o judecată sănătoasă.Prea multă speranţă şi prea multă disperare - iată cele două feţe ale erorii morale.Prea multă încredere este nebunie, prea multă neîncredere este o tragedie.Bucuria e doar în lucrurile mărunte, cele care sunt distruse de marile filozofii ori de prea multă cunoaştere. Aşa cum nu mă pot bucura de cele mai multe discuţii pe care le aud, pentru ca am dobândit prea multă înţelepciune.Mai multă carne - mai mulţi viermi; mai multă bogăţie - mai multă grijă; mai multe femei - mai multă vrăjitorie; mai multe concubine - mai multă desfrânare; mai mulţi sclavi - mai multă tâlhărie. Dar mai multă Lege înseamnă mai multă viaţă; mai mult studiu înseamnă mai multă înţelepciune; mai multă sfătuire înseamnă mai multă claritate; mai multă sfinţenie înseamnă mai multă pace.