Pot să ne urască, atâta vreme cât le este frică de noi.


pot-să-ne-urască-atâ-vreme-cât-este-frică-de-noi
caligulapotneurascăatâtavremecâtestefricădenoipot săsă nene urascăatâta vremevreme câtcât lele esteeste fricăfrică dede noipot să nesă ne urascăatâta vreme câtvreme cât lecât le estele este fricăeste frică defrică de noipot să ne urascăatâta vreme cât levreme cât le estecât le este fricăle este frică deeste frică de noiatâta vreme cât le estevreme cât le este fricăcât le este frică dele este frică de noi

Atâta vreme cât ai intenţii bune şi vrei să faci binele, să nu-ţi fie frică de nimic. Dar atâta timp cât vrei să faci răul, aşteaptă-te la ce este mai rău.Lasă-i să ne urască, atâta timp cât se tem de noi.Visului îi este frică să se trezească şi să vadă că nu este real. Inimii, atâta timp cât îi este frică să fie rănită, nu învaţă să vibreze şi sufletul, atâta timp cât îi este frică de moarte, nu învaţă să trăiască.Atâta timp cât vă este frică să priviţi întunericul, lumina nu va veni. Atâta timp cât vă negaţi sinele, căutându-1 prin altul, veţi căpăta delicte şi abuzuri.Atâta timp cât se tem de mine, n-au decât să mă urască.Atâta vreme cât voi continua să îmi forţez abilităţile, atâta vreme cât voi continua să risc pentru a-mi transforma visele în realitate, voi avea temeri.