Pot să îmbrac atât un tricou S, cât şi o cămaşă XL. Şi atunci e uşor pentru fotografi să mă facă să arăt bine în poze.


pot-să-îmbrac-atât-un-tricou-s-cât-şi-o-căşă-xl-Şi-atunci-e-uşor-pentru-fotografi-să-mă-facă-să-arăt-bine-în-poze
roger federerpotîmbracatâtuntricoucâtşicămaşăxlŞiatunciuşorpentrufotografifacăarătbineînpozepot săsă îmbracîmbrac atâtatât unun tricoutricou scât şio cămaşăcămaşă xlŞi atunciatunci ee uşorpentru fotografifotografi sămă facăfacă săsă arătarăt binebine înîn pozepot să îmbracsă îmbrac atâtîmbrac atât unatât un tricouun tricou scât şi oşi o cămaşăo cămaşă xlŞi atunci eatunci e uşore uşor pentruuşor pentru fotografipentru fotografi săfotografi să măsă mă facămă facă săfacă să arătsă arăt binearăt bine înbine în pozepot să îmbrac atâtsă îmbrac atât unîmbrac atât un tricouatât un tricou scât şi o cămaşăşi o cămaşă xlŞi atunci e uşoratunci e uşor pentrue uşor pentru fotografiuşor pentru fotografi săpentru fotografi să măfotografi să mă facăsă mă facă sămă facă să arătfacă să arăt binesă arăt bine înarăt bine în pozepot să îmbrac atât unsă îmbrac atât un tricouîmbrac atât un tricou scât şi o cămaşă xlŞi atunci e uşor pentruatunci e uşor pentru fotografie uşor pentru fotografi săuşor pentru fotografi să măpentru fotografi să mă facăfotografi să mă facă săsă mă facă să arătmă facă să arăt binefacă să arăt bine însă arăt bine în poze

Nu îmi doresc să fi fost sau să fiu de acum înainte un model. Îmi place să cred că îmi văd de carieră şi de familia mea cât pot eu mai bine şi nu am intenţia să fac pe alţii să mă urmeze. Cred că pot face destul de uşor diferenţa dintre bine şi rău şi încerc să urmez binele în toate acţiunile mele. Dacă prin ceea ce fac pot fi un model pentru alţii, atunci numai alţii pot răspunde la această întrebare.Am învăţat că nu trebiue să te compari cu cât de bine pot alţii să facă, ci cu cât poţi tu să faci.Au fost nişte momente grele pentru mine când am ajuns la Hollywood şi am început să fac filme acolo, căci atât presa americană, cât şi cea italiană au început să scrie despre viaţa mea şi să-mi facă poze în mod constant. Când m-am întors în Italia, nu mai puteam ieşi în public fără să atrag sute de oameni pe urmele mele. Dar n-am să mă plâng din cauza faimei.Cameron (către Mitchel): Ştii ce? O să mă îmbrac cu nişte pantaloni kaki, poate şi cu un tricou polo şi toată lumea va crede că suntem doar doi amici heterosexuali care merg la golf şi care au decis să aibă un copil împreună.Regele George al VI-lea: Dacă sunt rege, atunci în ce constă puterea mea? Pot să declar război? Pot să stabilesc cine să facă parte din guvern? Pot să impun noi taxe? Nu! Şi totuşi toate autorităţile mi se supun pentru că ele cred că atunci când vorbesc, vorbesc în numele lor. Dar eu nu pot vorbi.Eva Longoria arată atât de bine mereu, e atât de aranjată şi a naibii de adorabilă. Însă nu mă imaginez făcând nici măcar un pas în acei pantofi, cu acele tocuri! Ea merge şi la spălătorie pe tocuri. Eu nu pot să fac asta. Stilul meu nu e inconfortabil... cred că e o caracteristică a mea să arăt mai puţin pusă la patru ace.