Poporul este pământul viu al patriei. De la el porneşte tot ceea ce urcă; la el se întoarce tot ceea ce coboară.


poporul-este-pământul-viu-al-patriei-de-el-porneşte-tot-ceea-urcă-el-se-întoarce-tot-ceea-coboară
henri lacordairepoporulestepământulviualpatrieideelporneştetotceeaurcăseîntoarcecoboarăpoporul esteeste pământulpământul viuviu alal patrieide lala elel porneşteporneşte tottot ceeaceea cece urcăla elel sese întoarceîntoarce tottot ceeaceea cece coboarăpoporul este pământuleste pământul viupământul viu alviu al patrieide la ella el porneşteel porneşte totporneşte tot ceeatot ceea ceceea ce urcăla el seel se întoarcese întoarce totîntoarce tot ceeatot ceea ceceea ce coboarăpoporul este pământul viueste pământul viu alpământul viu al patrieide la el porneştela el porneşte totel porneşte tot ceeaporneşte tot ceea cetot ceea ce urcăla el se întoarceel se întoarce totse întoarce tot ceeaîntoarce tot ceea cetot ceea ce coboarăpoporul este pământul viu aleste pământul viu al patrieide la el porneşte totla el porneşte tot ceeael porneşte tot ceea ceporneşte tot ceea ce urcăla el se întoarce totel se întoarce tot ceease întoarce tot ceea ceîntoarce tot ceea ce coboară

Tot ceea ce vezi este Dumnezeu. Tot ceea ce auzi este Dumnezeu. Tot ceea ce savurezi este Dumnezeu. Tot ceea ce miroşi şi tot ceea ce atingi este Dumnezeu. Acesta este aspectul Lui manifestat.Tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este valoros, tot ceea ce este semnificativ vine din inimă. Inima este chiar centrul tău.Patria sunt eu, eşti tu, e tot ceea ce iubim, tot ceea ce visăm, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi.Frunze de toamnă, frunze pe care pământul le atrage şi pe care lumina le străbate... Nu mai rămâne aproape nimic în ele din ceea ce se cheamă viaţă; soarele lui Dumnezeu le îmbracă într-o strălucire supremă înainte ca vântul lui Dumnezeu să le risipească. Elanul lor nu mai este cel stârnit de seva îndrăzneaţă a primăverii; sunt ca suspendate între cer şi moarte... Tot astfel e iubirea ajunsă la acel grad de maturitate de o clipă, când tot ceea ce are ea temporal cheamă mormântul, când tot ceea ce are ea etern îşi ia zborul spre Dumnezeu.Dacă ştiinţa n-are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândeasca mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patriei sale.Intuiţia este facultatea spirituală mult superioară raţiunii; când te încrezi în ea, te conduce către tot ceea ce doreşti, tot ceea ce tu ai nevoie.