Poporul ştie multe, dar poate puţine. Politicienii ştiu puţine, dar pot multe.


poporul-ştie-multe-dar-poate-puţine-politicienii-ştiu-puţine-dar-pot-multe
dragutin dubravcicpoporulştiemultedarpoatepuţinepoliticieniiştiupuţinepotmultepoporul ştieştie multedar poatepoate puţinepoliticienii ştiuştiu puţinedar potpot multepoporul ştie multedar poate puţinepoliticienii ştiu puţinedar pot multe

Puţine cărţi trebuiesc studiate, multe citite, multe recitite, foarte multe răsfoite.Multe cărţi se scriu, dar puţine cu adevărata intenţie de a face un bine.Un câştigător ştie cât de multe are de învăţat chiar dacă este considerat de către ceilalţi un expert; un perdant vrea să fie considerat de ceilalţi un expert, dar asta înainte de a-şi da seama cât de puţine ştie.În presa britanică există foarte puţine ştiri despre ce se întâmplă în străinătate. Ştim foarte multe despre noi, ne analizăm şi ne disecăm la infinit, dar de cele mai multe ori pierdem perspectiva.Optimiştii sunt cei care nu nutresc multe speranţe şi li se împlinesc şi mai puţine, dar se bucură de ele.Pesimiştii sunt oameni care, în sinea lor, nutresc speranţe multe, dar cărora puţine li se împlinesc.