Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de


poate-că-viaţa-nu-este-altceva-decât-un-lanţ-de-acum-un-acum-legat-de-alt-acum-acum-mă-născui-acum-trăii-acum-mor
zaharia stancupoateviaţanuestealtcevadecâtunlanţdeacumacumlegataltacumacumnăscuitrăiimorpoate căcă viaţaviaţa nunu esteeste altcevaaltceva decâtdecât unun lanţlanţ delegat dede altacum mămă născuiacum trăiiacum morpoate că viaţacă viaţa nuviaţa nu estenu este altcevaeste altceva decâtaltceva decât undecât un lanţun lanţ delegat de altacum mă născuipoate că viaţa nucă viaţa nu esteviaţa nu este altcevanu este altceva decâteste altceva decât unaltceva decât un lanţdecât un lanţ depoate că viaţa nu estecă viaţa nu este altcevaviaţa nu este altceva decâtnu este altceva decât uneste altceva decât un lanţaltceva decât un lanţ de

Emoţiile politice la moldoveni sunt ca simptomele de malarie: acum febră şi euforie, acum convulsii, acum comă. -Dorian Furtună
emoţiile-politice-moldoveni-sunt-ca-simptomele-de-malarie-acum-febră-şi-euforie-acum-convulsii-acum-comă
Munceşte cât de mult poţi, imaginează-ţi imensităţi, nu face compromisuri şi nu pierde timpul. Şi începe asta acum. Nu peste 20 de ani de acum încolo, nici peste două săptămâni. Acum. -Debbie Millman
munceşte-cât-de-mult-poţi-imaginează-ţi-imensităţi-nu-face-compromisuri-şi-nu-pierde-timpul-Şi-începe-asta-acum-nu-peste-20-de-ani-de-acum