Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de


poate-că-viaţa-nu-este-altceva-decât-un-lanţ-de-acum-un-acum-legat-de-alt-acum-acum-mă-născui-acum-trăii-acum-mor
zaharia stancupoateviaţanuestealtcevadecâtunlanţdeacumacumlegataltacumacumnăscuitrăiimorpoate căcă viaţaviaţa nunu esteeste altcevaaltceva decâtdecât unun lanţlanţ delegat dede altacum mămă născuiacum trăiiacum morpoate că viaţacă viaţa nuviaţa nu estenu este altcevaeste altceva decâtaltceva decât undecât un lanţun lanţ delegat de altacum mă născuipoate că viaţa nucă viaţa nu esteviaţa nu este altcevanu este altceva decâteste altceva decât unaltceva decât un lanţdecât un lanţ depoate că viaţa nu estecă viaţa nu este altcevaviaţa nu este altceva decâtnu este altceva decât uneste altceva decât un lanţaltceva decât un lanţ de

Tocmai acum, tocmai acumcând o iubesc cel mai mult,tocmai acum am minţit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea ţine cel mai mult la mine,tocmai acum am umbrit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea se gândeşte la mine fluier a pagubă.Tocmai acum, tocmai acumcând ea e cea mai frumoasă de pe lumeastelelor mele,orbesc.Tocmai acum, tocmai acumcând îi simt graţiastrăbătând toate zidurile oraşuluisurzesc.Tocmai acum, tocmai acumcând simt că ei îi este dor de mineîmi jignesc prieteniinemaisuportând cât de dor poate să-mi fie de ea.Emoţiile politice la moldoveni sunt ca simptomele de malarie: acum febră şi euforie, acum convulsii, acum comă.Trezeşte lumina ce zace-n tineŞi las-o să cânte,Bucură-te de-a ei căldură,Îmbrăţişeaz-o, prin ea să trăieşti.Îţi va arăta adâncimi de sufletŞi cărările spre ele.Acum e vremea să zâmbeşti,Acum…pururi acum.Momentele trecut, prezent şi viitor sunt făcute de minte şi, în ultimă instanţă, iluzorii. Trecutul şi viitorul sunt forme ale gândirii, abstracţii mentale. Nu-ţi poţi aduce aminte de trecut decât în clipa Acum. Ceea ce îţi aminteşti este un eveniment care a avut loc în clipa Acum, iar tu ţi-l aminteşti în clipa Acum. Viitorul, când va veni, este clipa Acum. Aşa că singurul lucru adevărat, singurul lucru care există este clipa Acum.Acum viaţa omului nu preţuieşte nici cât o ceapă degerată. Acum.. acum viaţa omului... E ca şi cum ai sufla într-o lumânare aprinsă. Pfuu! sufli o dată, şi gata! Rareori... numai rareori e nevoie să sufli de două ori.Munceşte cât de mult poţi, imaginează-ţi imensităţi, nu face compromisuri şi nu pierde timpul. Şi începe asta acum. Nu peste 20 de ani de acum încolo, nici peste două săptămâni. Acum.