Poate că nu sunt cel mai interesant arhitect, dar sunt cunoscut şi mi-am menţinut o oarecare integritate.


poate-că-nu-sunt-cel-mai-interesant-arhitect-dar-sunt-cunoscut-şi-mi-am-menţinut-o-oarecare-integritate
david chipperfieldpoatenusuntcelmaiinteresantarhitectdarcunoscutşimiammenţinutoarecareintegritatepoate căcă nunu suntsunt celcel maimai interesantinteresant arhitectdar suntsunt cunoscutcunoscut şimenţinut oo oarecareoarecare integritatepoate că nucă nu suntnu sunt celsunt cel maicel mai interesantmai interesant arhitectdar sunt cunoscutsunt cunoscut şimenţinut o oarecareo oarecare integritatepoate că nu suntcă nu sunt celnu sunt cel maisunt cel mai interesantcel mai interesant arhitectdar sunt cunoscut şimenţinut o oarecare integritatepoate că nu sunt celcă nu sunt cel mainu sunt cel mai interesantsunt cel mai interesant arhitect

Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult. -Dinu Patriciu
afacerile-îmi-aduc-aminte-în-fiecare-zi-că-sunt-arhitect-şi-folosesc-experienţa-de-arhitect-în-afaceri-cât-se-poate-de-mult
Oricine se poate aranja să arate superb, dar cel mai interesant e să vezi cum oamenii se îmbracă în timpul lor liber. -Alexander Wang
oricine-se-poate-aranja-să-arate-superb-dar-cel-mai-interesant-e-să-vezi-cum-oamenii-se-îmbracă-în-timpul-lor-liber