Poate că nu sunt cel mai interesant arhitect, dar sunt cunoscut şi mi-am menţinut o oarecare integritate.


poate-că-nu-sunt-cel-mai-interesant-arhitect-dar-sunt-cunoscut-şi-mi-am-menţinut-o-oarecare-integritate
david chipperfieldpoatenusuntcelmaiinteresantarhitectdarcunoscutşimiammenţinutoarecareintegritatepoate căcă nunu suntsunt celcel maimai interesantinteresant arhitectdar suntsunt cunoscutcunoscut şimenţinut oo oarecareoarecare integritatepoate că nucă nu suntnu sunt celsunt cel maicel mai interesantmai interesant arhitectdar sunt cunoscutsunt cunoscut şimenţinut o oarecareo oarecare integritatepoate că nu suntcă nu sunt celnu sunt cel maisunt cel mai interesantcel mai interesant arhitectdar sunt cunoscut şimenţinut o oarecare integritatepoate că nu sunt celcă nu sunt cel mainu sunt cel mai interesantsunt cel mai interesant arhitect

Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.Peste 100 de ani nici eu nu voi mai fi cunoscut, nici Liiceanu. Dar raportul dintre noi va fi cunoscut. A face cultură e a sta într-un picior. În fotografie şi eu sunt într-un picior, şi el. Dar eu sunt pe piciorul drept, pe când el e pe cel stâng. Acesta e raportul.A fost cu siguranţă o greşeală să-i telefonez lui T., căci ea mă minte de ani de zile, lucru care însă nu contează, dat fiind că o cunosc atât de bine încât întotdeauna sunt în stare să discern adevărul. În acest caz, eram convins că exista o oarecare legătură între a o fi cunoscut pe T. şi a o fi cunoscut pe Alice; şi că T. mă minţea cu bună ştiinţă zicând că nu ne-am întâlnit la Milano.Oricine se poate aranja să arate superb, dar cel mai interesant e să vezi cum oamenii se îmbracă în timpul lor liber.Nu este posibil să explici unele lucruri. Este interesant să te miri de ele şi să faci câteva speculaţii, dar cel mai important este că trebuie să le accepţi, să le iei aşa cum sunt şi să continui să creşti.Uneori Luna trece prin mijlocul Pleiadelor. Aţi crede că Luna poate să acopere cu discul ei toate Pleiadele, dar nu, mai rămân încă din Pleiade pe marginile Lunei. Aldebaran e şi el uneori ascuns de discul Lunei; astronomii zic