Poţi afla ce fel de om este cineva observând creatura care se manifestă în el cel mai des.


poţi-afla-fel-de-om-este-cineva-observând-creatura-care-se-manifestă-în-el-cel-mai
george macdonaldpoţiaflafeldeomestecinevaobservândcreaturacaresemanifestăînelcelmaipoţi aflaafla cece felfel dede omom esteeste cinevacineva observândobservând creaturacreatura carecare sese manifestămanifestă înîn elel celcel maimai despoţi afla ceafla ce felce fel defel de omde om esteom este cinevaeste cineva observândcineva observând creaturaobservând creatura carecreatura care secare se manifestăse manifestă înmanifestă în elîn el celel cel maicel mai despoţi afla ce felafla ce fel dece fel de omfel de om estede om este cinevaom este cineva observândeste cineva observând creaturacineva observând creatura careobservând creatura care secreatura care se manifestăcare se manifestă înse manifestă în elmanifestă în el celîn el cel maiel cel mai despoţi afla ce fel deafla ce fel de omce fel de om estefel de om este cinevade om este cineva observândom este cineva observând creaturaeste cineva observând creatura carecineva observând creatura care seobservând creatura care se manifestăcreatura care se manifestă încare se manifestă în else manifestă în el celmanifestă în el cel maiîn el cel mai des

Poţi descoperi de ce se teme cel mai mult duşmanul tău, observând cu ce încearcă să te sperie.Mentalul subiectiv (subconştientul) se manifestă cel mai pregnant atunci când cel obiectiv este total pasiv. Deci, el reprezintă o parte a conştiinţei care se manifestă în stare de inconştienţă sau de somnolenţă.Cel mai bun mijloc de a pierde o femeie este să-i arăţi un fel de viaţă pe care nu i-l poţi oferi decât câteva zile. Ea are să încerce să-l redobândească, dar cu cineva care este în stare să trăiască aşa tot timpul.Un idealist este cineva care, observând că trandafirul miroase mai bine ca varza, trage concluzia că va face şi ciorba mai bună.Disciplina naturii porunceşte ajutorul reciproc cel puţin la fel de des ca şi războiul; cel mai puternic poate fi, de asemenea, şi cel mai blând.Teama de bătrâneţe, în sens larg, vine dintr-o reprezentare negativă pe care ne-am făcut-o noi, ca societate, despre încercările unei vârste înaintate. Ea se manifestă, cel mai des, sub forma fricii de singurătate şi de a nu deveni la un moment dat incapabil să ne mai purtăm singuri de grijă.