Planeta noastră este un dar veşnic de la Dumnezeu.


planeta-noastră-este-un-dar-veşnic-de-dumnezeu
doreen virtueplanetanoastrăesteundarveşnicdedumnezeuplaneta noastrănoastră esteeste unun dardar veşnicveşnic dede lala dumnezeuplaneta noastră estenoastră este uneste un darun dar veşnicdar veşnic deveşnic de lade la dumnezeuplaneta noastră este unnoastră este un dareste un dar veşnicun dar veşnic dedar veşnic de laveşnic de la dumnezeuplaneta noastră este un darnoastră este un dar veşniceste un dar veşnic deun dar veşnic de ladar veşnic de la dumnezeu

Planeta este casa noastră. Dacă distrugem planeta, nu mai avem casă, aşa că planeta are o importanţă vitală.Urmăreşte să convieţuieşti cu Dumnezeu. Întreaga viaţă pe planeta noastră este rezultatul coabitării soarelui cu pământul.De pe lună Pământul arată mereu la fel, dar aparenţele pot fi înşelătoare. În mod sigur planeta nu este liniştită, dar clar fragilă şi cu o populaţie în creştere. Când am zburat pe lună, populaţia era de 3 miliarde; astăzi numărul este mai mare decât dublu şi se îndreaptă spre 8 miliarde, spun experţii. Nu cred că această creştere este sănătoasă sau uşor de susţinut pentru planeta noastră.Singurul lucru din lumea aceasta care nu se negociază este mântuirea noastră, - este oferită în dar fiecărui muritor sub soare, ca să trăiască veşnic.Patriotismul este, de fapt, un concept criminal pentru planeta noastră.Conexiunea dintre suflete este străveche, mai veche decât planeta noastră.