Plătind facturile lunarÎmi piere brusc umorul,Că-mi bag şi mâna-n buzunarŞi simultan, piciorul.


plătind-facturile-lunarÎmi-piere-brusc-umorulcă-mi-bag-şi-mâna-n-buzunarŞi-simultan-piciorul
valentin davidplătindfacturilelunarÎmipierebruscumorulcămibagşimânanbuzunarŞisimultanpiciorulplătind facturilefacturile lunarÎmilunarÎmi pierepiere bruscbag şibuzunarŞi simultanplătind facturile lunarÎmifacturile lunarÎmi pierelunarÎmi piere bruscplătind facturile lunarÎmi pierefacturile lunarÎmi piere bruscplătind facturile lunarÎmi piere brusc

Nu mai mizez pe-alegeri totul,(Spunea păţit alegătorul)Decât să bag în urnă votulMai bine o să-mi bag... piciorul!Un bătrân parlamentar,Votând ani şi luni şi zile... Ţine mâna-n buzunarŞi-nvârteşte... două bile.Umorul este primul dar care piere într-o limbă străină.Cei ce nu-nţeleg umorul,Dau în sfaturi cu piciorul.Să nu instruieşti un prostCă povaţa-i fără rost!Fiind un ins nu prea şcolit,Din tagma ce nu ştiu umorul,Lovind cutia... cu piciorul -La-ntâi April... m-am păcălit.Năravul lui de om hoinarE că-i cu mâna-n buzunarŞi-ar fi năravul orişicuiDe-ar fi chiar buzunarul lui.