Pierzându-ne egoul şi condiţionările, ne bucurăm de beatitudinea divină.


pierzându-ne-egoul-şi-condiţionările-ne-bucurăm-de-beatitudinea-divină
shri mataji nirmala devipierzânduneegoulşicondiţionărilenebucurămdebeatitudineadivinăegoul şişi condiţionărilene bucurămbucurăm dede beatitudineabeatitudinea divinăegoul şi condiţionărilene bucurăm debucurăm de beatitudineade beatitudinea divinăne bucurăm de beatitudineabucurăm de beatitudinea divinăne bucurăm de beatitudinea divină

Iertarea ne topeşte egoul şi condiţionările, ideile rasiste şi naţionaliste, precum şi falsele identificări.Renunţă la identificarea cu egoul, care este dăunător şi produce suferinţă şi meditează la Sinele care este Beatitudinea Absolută şi sursa Eliberării.Renunţă la identificarea cu egoul care este dăunător şi produce suferinţă şi meditează la Sinele care este Beatitudinea Absolută şi sursa Eliberării.Tentaţiile acestei lumi vă sunt prezentate pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi discernământul. Preferaţi plăcerile simţurilor sau beatitudinea divină?Meditaţi asupra Înţelepciunii şi Beatitudinii eterne şi veţi găsi înţelepciunea şi beatitudinea. Beatitudinea este eternă, dar ea este ascunsă de ignoranţă.Sufletul nu poate găsi fericirea în acumularea de bunuri materiale, pentru simplul motiv că fericirea nu este artificială. Pierzând contactul cu beatitudinea divină, el speră să acopere această lipsă cu ajutorul unor pseudo-plăceri.