Perorează cu emfazăCă el nu mai e băiat!Bea pălincă şi fumeazăSă miroasă a bărbat!


perorează-cu-emfazăcă-el-nu-mai-e-băiatbea-pălincă-şi-fumeazăsă-miroasă-a-bărbat
vasile moşneanuperoreazăcuemfazăcăelnumaibăiatbeapălincăşifumeazăsămiroasăbărbatperorează cucu emfazăcăemfazăcă elel nunu maimai epălincă şişi fumeazăsăfumeazăsă miroasăperorează cu emfazăcăcu emfazăcă elemfazăcă el nuel nu mainu mai epălincă şi fumeazăsăşi fumeazăsă miroasămiroasă a bărbatperorează cu emfazăcă elcu emfazăcă el nuemfazăcă el nu maiel nu mai epălincă şi fumeazăsă miroasăfumeazăsă miroasă a bărbatperorează cu emfazăcă el nucu emfazăcă el nu maiemfazăcă el nu mai eşi fumeazăsă miroasă a bărbat

Badea Ion, ca altul nu-i,Bea pălincă şi socoate:La pahar îi zice cuiCă doar cui pe cui se scoate.Pacey: Prostii! Adevărul e că eşti o femeie extraordinară, foarte frumoasă, puţin nesigură pe ea pentru că se apropie de 40. Aşa că îţi place atunci când un băiat tânăr, curajos ca mine flirtează cu tine. Îl ispiteşti. Îţi imaginezi cum ar fi ca acel băiat pe pucntul de a deveni bărbat să fie al tău. Pentru că te face să te simţi atrăgătoare. Face ca îmbătrânirea să fie mai uşoară. Păi, hai să-ţi spun ceva. Ţi-ai ratat şansa, cucoană. Ai pierdut cea mai bună partidă de sex din viaţa ta. Doamna Jacobs: Te înşeli într-o anumită privinţă, Pacey. Tu nu mai eşti un băiat.Instinctul femeii o face deosebit de potrivită pentru meseria de spion. Femeile pot uneori să Când cauţi un bărbat, ceea ce vrei să cauţi este un bărbat cu inima unui băiat sărac şi mintea unui cuceritor.Principala diferenţă dintre un bărbat şi un băiat este mărimea jucăriei.Candidaţii perorează,În săgeţi se duelează,Strigă până nu mai pot... Şi de noi îi doare-n cot!