Pentru mine limbajul desenului este un limbaj foarte revelator; oricine îşi poate da seama după numai câteva linii dacă un om este cu adevărat arhitect.


pentru-limbajul-desenului-este-un-limbaj-foarte-revelator-oricine-îşi-poate-da-seama-după-numai-câteva-linii-dacă-un-om-este-cu-adevărat
eero saarinenpentrulimbajuldesenuluiesteunlimbajfoarterevelatororicineîşipoatedaseamadupănumaicâtevaliniidacăomcuadevăratarhitectpentru minemine limbajullimbajul desenuluidesenului esteeste unun limbajlimbaj foartefoarte revelatororicine îşiîşi poatepoate dada seamaseama dupădupă numainumai câtevacâteva liniilinii dacădacă unun omom esteeste cucu adevăratadevărat arhitectpentru mine limbajulmine limbajul desenuluilimbajul desenului estedesenului este uneste un limbajun limbaj foartelimbaj foarte revelatororicine îşi poateîşi poate dapoate da seamada seama dupăseama după numaidupă numai câtevanumai câteva liniicâteva linii dacălinii dacă undacă un omun om esteom este cueste cu adevăratcu adevărat arhitect

Limbajul desenului reîmprospătează ideea paradisului şi culorile străvechiului tablou. -Hugo Ball
limbajul-desenului-reîmprospătează-ideea-paradisului-şi-culorile-străvechiului-tablou