Pentru mine limbajul desenului este un limbaj foarte revelator; oricine îşi poate da seama după numai câteva linii dacă un om este cu adevărat arhitect.


pentru-limbajul-desenului-este-un-limbaj-foarte-revelator-oricine-îşi-poate-da-seama-după-numai-câteva-linii-dacă-un-om-este-cu-adevărat
eero saarinenpentrulimbajuldesenuluiesteunlimbajfoarterevelatororicineîşipoatedaseamadupănumaicâtevaliniidacăomcuadevăratarhitectpentru minemine limbajullimbajul desenuluidesenului esteeste unun limbajlimbaj foartefoarte revelatororicine îşiîşi poatepoate dada seamaseama dupădupă numainumai câtevacâteva liniilinii dacădacă unun omom esteeste cucu adevăratadevărat arhitectpentru mine limbajulmine limbajul desenuluilimbajul desenului estedesenului este uneste un limbajun limbaj foartelimbaj foarte revelatororicine îşi poateîşi poate dapoate da seamada seama dupăseama după numaidupă numai câtevanumai câteva liniicâteva linii dacălinii dacă undacă un omun om esteom este cueste cu adevăratcu adevărat arhitect

Un poet este o lume închisă într-un om... Prin observaţie, el este un filosof şi poate un legiuitor; prin imaginaţie, magician şi creator; prin intuiţie, poet şi poate revelator. Revelator de fapte; el e proget, revelator de idei, el e apostol.Oricine îşi poate purta povara, oricât de grea, până când cade noaptea. Oricine îşi poate face munca, oricât de grea, pentru o zi. Oricine poate trăi fericit, răbdător, iubitor, inocent, până când soarele apune. Şi despre asta este viaţa. Să o trăim câte o zi, odată.Oricine îşi poate purta povara, cât ar fi de grea, până la căderea nopţii. Oricine îşi poate îndeplini munca, oricât de dificil ar fi, timp de o zi. Oricine poate trăi dulce, răbdător şi afectuos, pur până la apusul soarelui. Şi asta este tot ce înseamnă viaţa.Românii de acum sunt liberi. Nu ştiu dacă toţi îşi mai dau seama. Dar, la fel, cum pot eu (şi cu ce drept, trăind în Franţa), în câteva cuvinte, să descriu un fapt atât de vast, de complex? Ceea ce m-a fascinat întotdeauna, şi se vede în cultura noastră foarte bogată, este complexitatea spiritului românesc: latini înconjuraţi de slavi, europeni, foarte mult influenţaţi de Occident, dar balcanici şi cu sufletul un pic şi spre Orient, cu un umor autoironic şi fatalist; ce bogăţie! Şi avem şi noi câteva defecte acolo...Pe toţi studenţii mei, când veneau să mă întrebe dacă au talent, îi sfătuiam să nu facă meseria asta, fiindcă este foarte grea şi, dacă o fac, va fi foarte dificil pentru ei. Oricine poate să bage degetul în ficatul tău, în inima ta, în viaţa ta.Limbajul desenului reîmprospătează ideea paradisului şi culorile străvechiului tablou.