Pentru individul cu rost de hienă, nenorocirea altora e pâinea cea de toate zilele.


pentru-individul-cu-rost-de-hienă-nenorocirea-altora-e-pâinea-cea-de-toate-zilele
teodor mazilupentruindividulcurostdehienănenorocireaaltorapâineaceatoatezilelepentru individulindividul cucu rostrost dede hienănenorocirea altoraaltora ee pâineapâinea ceacea dede toatetoate zilelepentru individul cuindividul cu rostcu rost derost de hienănenorocirea altora ealtora e pâineae pâinea ceapâinea cea decea de toatede toate zilelepentru individul cu rostindividul cu rost decu rost de hienănenorocirea altora e pâineaaltora e pâinea ceae pâinea cea depâinea cea de toatecea de toate zilelepentru individul cu rost deindividul cu rost de hienănenorocirea altora e pâinea ceaaltora e pâinea cea dee pâinea cea de toatepâinea cea de toate zilele

Pentru pâinea noastră cea de toate zilele, unii mănâncă fripturile.Cei ce se roagă pentru pâinea cea de toate zilele îi cer lui Dumnezeu prăjituri.Încântarea e pâinea cea de toate zilele ale tinerilor. Scepticismul este vinul zilnic al celor maturi.Fâşia de lumină ce vine din galaxii mângâie chipul tăuMânjind cu tuş bezna din jur.Iubita mea, tu eşti extaz de fiecare clipăEşti suflare a trupului meuCare a rătăcit de veacuri căutându-te pe ascunse cărări.Blestem al păcatului dintâi, îngenunche... Mângâiere de taină a viselor mele,Vinul meu neîndoit,Pâinea mea cea de toate zilele,Iubita mea...Cartea cea bună este auxiliarul nostru de toate zilele şi de toate clipele...Ceea ce ai săvârşit astăzi, bun sau rău, este aluatul din care mâine vei coace pâinea pentru zilele următoare.