Pentru cel bătrân, femeia tânără este corabia care nu răspunde la comenzi şi care nu poate fi ancorată.


pentru-cel-bătrân-femeia-tânără-este-corabia-care-nu-răspunde-comenzi-şi-care-nu-poate-fi-ancorată
theognispentrucelbătrânfemeiatânărăestecorabiacarenurăspundecomenzişipoatefiancoratăpentru celcel bătrânfemeia tânărătânără esteeste corabiacorabia carecare nunu răspunderăspunde lala comenzicomenzi şişi carecare nunu poatepoate fifi ancoratăpentru cel bătrânfemeia tânără estetânără este corabiaeste corabia carecorabia care nucare nu răspundenu răspunde larăspunde la comenzila comenzi şicomenzi şi careşi care nucare nu poatenu poate fipoate fi ancoratăfemeia tânără este corabiatânără este corabia careeste corabia care nucorabia care nu răspundecare nu răspunde lanu răspunde la comenzirăspunde la comenzi şila comenzi şi carecomenzi şi care nuşi care nu poatecare nu poate finu poate fi ancoratăfemeia tânără este corabia caretânără este corabia care nueste corabia care nu răspundecorabia care nu răspunde lacare nu răspunde la comenzinu răspunde la comenzi şirăspunde la comenzi şi carela comenzi şi care nucomenzi şi care nu poateşi care nu poate ficare nu poate fi ancorată

Aşa cum aprob ca un tânăr să aibă ceva dintr-un bătrân în el, la fel sunt de mulţumit de un bătrân care are ceva tineresc. Cel care urmează această regulă poate fi bătrân la trup, dar niciodată astfel în minte.Un om bătrân care se căsătoreşte cu o femeie tânără, este ca şi cum ar lua otravă.Nu trebuie ancorată corabia de o singură ancoră, nici viaţa de o singură speranţă.Ce am făcut ca să merit dragostea? Ce am făcut de mi se refuză dragostea?... La ambele întrebări, cel care oferă dragostea poate răspunde: Pentru că tu eşti tu – un răspuns care-l balansează periculos şi imprevizibil pe cel iubit între grandoare şi depresie.Şi omuleţul cel bătrân şi cărunt îi dărui corabia năzdrăvană, care, pasămite, plutea şi pe apă, şi pe uscat. În clipa când Prostilă i-o aduse peşcheş împăratului, acesta nu mai avu ce să zică, vezi bine că i se duseseră pe apa sâmbetei toate şiretlicurile... şi-i dădu fata de nevastă.Muzica este femeia care naşte, poetul este cel care fecundează... Muzica e femeie. Femeia înseamnă dragoste, dar o dragoste primitore şi care, atunci când primeşte, se dăruieşte pe deplin. Femeia devine ea însăşi abia în clipa când se abandonează... O femeie care nu iubeşte cu această mândrie dăruitoare e o femeie care nu iubeşte deloc. Iar o femeie care nu iubeşte deloc este cel mai respingător spectacol din lume.