Pentru cei care au impresia că


pentru-cei-care-impresia-că-pâinea-se-mănâncă-de-când-lumea-lumea-umană-are-între-2000000-şi-200000-de-ani-însă-pâinea-există-de-vreo
cristian mărgăritpentruceicareimpresiapâineasemănâncădecândlumealumeaumanăareîntre2000000şi200000aniînsăpâineaexistăvreo5000iarpentruunelepopulaţiidoarcâtevasutepentru ceicei carecare auau impresiaimpresia căpâinea sese mănâncămănâncă dede cândcând lumea(umană) areare întrede aniînsă pâineapâinea existăexistă dede vreovreo 5000iar pentrupentru uneleunele populaţiipopulaţii doardoar dede câtevacâteva sutepentru cei carecei care aucare au impresiaau impresia căpâinea se mănâncăse mănâncă demănâncă de cândde când lumea(umană) are întreînsă pâinea existăpâinea există deexistă de vreode vreo 5000iar pentru unelepentru unele populaţiiunele populaţii doarpopulaţii doar dedoar de câtevade câteva sute

Prin observarea stelelor, astronomii au văzut că există multe tipuri de stele. După temperatură, stelele pot fi fierbinţi (cu temperaturi între 20.000 şi 60.000 de grade), medii ca temperatură (cu temperaturi între 5000 şi 10.000 de grade) şi reci (cu temperaturi între 2000 şi 3500 de grade).Consider că există trei lucruri pentru care America va fi cunoscută peste 2.000 de ani, când lumea va învăţa despre această civilizaţie: Constituţia, muzica jazz şi baseball-ul.Povestea stelelor începe într-un nor imens de gaz (hidrogen) şi praf. În acel loc, există particule de gaz şi praf, aflate într-o continuă agitaţie. În aceşti nori, formaţi odată cu galaxia noastră, se găsesc ingredientele din care se formează stelele. Astronomii numesc aceşti nori de gaz şi praf nori moleculari, dar se foloseşte şi termenul de nebuloasă. Într-un asemenea nor se află între 100.000 şi 10.000.000 de ori mai multă masă de gaz, decât se află în Soare. Până acum s-au descoperit nebuloase ce se întind pe o distanţă între 50 şi 300 ani lumină. Dacă în regiunile obişnuite ale galaxiei noastre avem între 0,1 şi 1 particule de gaz pe cm cubi, într-o nebuloasă există câteva milioane de particule pe cm cub.Niciodată n-am uitat că sunt medic şi că fără milă şi bun-simţ, nu poţi să fii corect. Am nişte valori pe care nu am vrut să le schimb - am făcut afaceri de zeci de milioane, am câştigat poate într-o zi şi 100.000 de euro, şi 200.000 de euro sau un milion, dar niciodată nu m-am simţit mai bine decât atunci când am operat, nu mâna întâi, un copil de 14 ani care venise cu peritonită.Internetul oferă 1.000.000 de răspunsuri la întrebări pe care nu le-a pus nimeni.Luminozitatea Soarelui este imensă când este comparată cu cea a celor mai puternice surse de lumină de pe Terra. În fiecare secundă Soarele emite o energie echivalentă cu 4x10la24 becuri de 100 de W. Pentru a obţine o energie asemănătoare cu cea emisă de Soare într-o secundă ar trebui să detonăm 100.000.000.000 de tone de dinamită. Dar Soarele este o stea medie ca temperatură, strălucire şi vârstă.