Pentru ca răul să învingă pe pământ, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.


pentru-ca-răul-să-învingă-pe-pământ-este-suficient-ca-oamenii-buni-să-nu-facă-nimic
edmund burkepentrucarăulînvingăpepământestesuficientoameniibuninufacănimicpentru caca răulrăul săsă învingăînvingă pepe pământeste suficientsuficient caca oameniioamenii bunibuni săsă nunu facăfacă nimicpentru ca răulca răul sărăul să învingăsă învingă peînvingă pe pământeste suficient casuficient ca oameniica oamenii bunioamenii buni săbuni să nusă nu facănu facă nimicpentru ca răul săca răul să învingărăul să învingă pesă învingă pe pământeste suficient ca oameniisuficient ca oamenii bunica oamenii buni săoamenii buni să nubuni să nu facăsă nu facă nimicpentru ca răul să învingăca răul să învingă perăul să învingă pe pământeste suficient ca oamenii bunisuficient ca oamenii buni săca oamenii buni să nuoamenii buni să nu facăbuni să nu facă nimic

Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.Cel pentru care suficient e prea puţin, nimic nu este suficient.Dacă ai naufragiat pe o insulă cu 10 milioane de dolari şi soţia ta are aur şi diamante şi dacă nu este apă potabilă, pământ arabil, peşte tu nu ai nimic. Banii nu sunt buni de nimic.Cu sau fără religie, oamenii buni vor face lucruri bune, iar oamenii răi vor face lucruri rele, dar ca oamenii buni să facă lucruri rele e nevoie de religie.Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşeşte să învingă răul în favoarea binelui.Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare.