Pentru că oamenii par surzi, Dumnezeu le vorbeşte prin semne.


pentru-că-oamenii-surzi-dumnezeu-vorbeşte-prin-semne
n. petrescu-redipentruoameniisurzidumnezeuvorbeşteprinsemnepentru căcă oameniioamenii parpar surzidumnezeu lele vorbeştevorbeşte prinprin semnepentru că oameniică oamenii paroamenii par surzidumnezeu le vorbeştele vorbeşte prinvorbeşte prin semnepentru că oamenii parcă oamenii par surzidumnezeu le vorbeşte prinle vorbeşte prin semnepentru că oamenii par surzidumnezeu le vorbeşte prin semne

De obicei ştiu când Dumnezeu vrea ca eu să salvez pe cineva. Atunci manifest un interes deosebit. Dacă acea persoană nu răspunde, accept acest lucru ca fiind voinţa lui Dumnezeu. Dar dacă persoana acceptă ajutorul pe care Dumnezeu i-l dă prin mine, ştiu că va fi salvată. Dumnezeu vorbeşte prin cei care Îl iubesc în mod nevinovat şi I s-au predat în întregime. Totuşi, sfârşitul poveştii fiecărui om depinde de el însuşi. Toţi oamenii au dreptul sacru la liber-arbitru.S-o fi înţeles cu el pesemne,Mai toată viaţa doar prin semne,C-o văd, nu-i fie de deochi!Cu nişte semne pe la ochi.Elle Woods: Aşa că vorbeşte, America. Vorbeşte pentru ţara celor viteji. Vorbeşte pentru ţara în care se dau şi cadouri atunci când cumperi ceva. Vorbeşte, America! Vorbeşte!Oamenii comunică între ei prin semne convenţionale şi astfel şi-au făcut iluzia deşartă că se înţeleg.Dumnezeu vorbeşte atât prin flori, cât şi prin buzele oamenilor.Religia ta presupune că oamenii sunt copii şi au nevoie de un Bau-Bau ca să fie cuminţi. Tu vrei ca oamenii să creadă în Dumnezeu pentru ca ei să respecte legea. Acesta este singurul mijloc care îţi trece prin cap: o forţă de poliţie seculară strictă, şi ameninţarea cu pedeapsa de la un Dumnezeu a tot văzător pentru orice faptă pe care a omis-o poliţia.