Pentru a sfârşi cea mai anevoioasă călătorie nu este necesar decât să facem mereu câte un pas, dar trebuie să nu ne oprim deloc a păşi.


pentru-a-sfârşi-cea-mai-anevoioasă-călătorie-nu-este-necesar-decât-să-facem-mereu-câte-un-dar-trebuie-să-nu-ne-oprim-deloc-a-păşi
proverbe chinezeştipentrusfârşiceamaianevoioasăcălătorienuestenecesardecâtfacemmereucâteundartrebuieneoprimdelocpăşisfârşi ceacea maimai anevoioasăanevoioasă călătoriecălătorie nunu esteeste necesarnecesar decâtdecât săsă facemfacem mereumereu câtecâte unun pasdar trebuietrebuie săsă nunu nene oprimoprim delocpentru a sfârşia sfârşi ceasfârşi cea maicea mai anevoioasămai anevoioasă călătorieanevoioasă călătorie nucălătorie nu estenu este necesareste necesar decâtnecesar decât sădecât să facemsă facem mereufacem mereu câtemereu câte uncâte un pasdar trebuie sătrebuie să nusă nu nenu ne oprimne oprim delocdeloc a păşipentru a sfârşi ceaa sfârşi cea maisfârşi cea mai anevoioasăcea mai anevoioasă călătoriemai anevoioasă călătorie nuanevoioasă călătorie nu estecălătorie nu este necesarnu este necesar decâteste necesar decât sănecesar decât să facemdecât să facem mereusă facem mereu câtefacem mereu câte unmereu câte un pasdar trebuie să nutrebuie să nu nesă nu ne oprimnu ne oprim delocoprim deloc a păşipentru a sfârşi cea maia sfârşi cea mai anevoioasăsfârşi cea mai anevoioasă călătoriecea mai anevoioasă călătorie numai anevoioasă călătorie nu esteanevoioasă călătorie nu este necesarcălătorie nu este necesar decâtnu este necesar decât săeste necesar decât să facemnecesar decât să facem mereudecât să facem mereu câtesă facem mereu câte unfacem mereu câte un pasdar trebuie să nu netrebuie să nu ne oprimsă nu ne oprim delocne oprim deloc a păşi

Măcar, din când în când, opreşte-te din agitaţia ta zilnică, ascultă sunetul care provine din interiorul formelor de viaţă, respiră liniştit şi spune-ţi: sunt fericit cu desăvârşire. Nu căuta nici un motiv pentru această fericire pentru că această fericire nu ar mai fi decât dependenţă şi s-ar sfârşi odată cu sursa ei. Dar fericirea care este una cu viaţa tuturor formelor de viaţă nu se va sfârşi niciodată pentru că atunci când s-ar sfârşi viaţa în univers de fapt s-ar sfârşi şi timpul şi n-ar putea exista nici o secundă fără viaţă. De aceea, oricât de mult ar părea să dureze posibila lipsă a vieţii din nivers, ea nu va dura deloc şi mereu va fi viaţă şi mereu va fi Dumnezeu şi mereu tu vei fi una cu el.Pentru mine succesul nu este o destinaţie, e o călătorie. Toată lumea munceşte ca să ajungă în vârf, dar unde este vârful? Totul constă în a munci şi mai mult, a deveni mai bun şi a urca pas cu pas.Ca să ajungi undeva nu trebuie să ştii tot drumul, pas cu pas, încă de dinainte de a pleca. Primul pas este să îţi asumi călătoria şi unde vrei să ajungi. Ca să îţi asumi această călătorie, trebuie să îi spui pe nume; lucrurile se vor aranja de la sine, pe parcurs.Suntem obişnuiţi să facem curat în casa exterioară, dar cea mai importantă curăţenie este cea pentru tine însuţi – propria-ţi casă – ceea ce nu facem niciodată.Ascult cântecul nocturnal greierilor, în ultima seară de iuliea acestui an, pierdut din şirul vieţii mele... Câte comoriam ascuns până acumîn sufletul meu, nu ştiu să spun,însă câte lovituri am primit,îmi voi aminti la fiecare pas... Ultima e cea mai grea, e cea mai dureroasă, dar nu cea din urmă...Legea supra-compensaţiei. Trebuie ca întotdeauna să