Pentru a crede în El, Dumnezeu nu aşteaptă din partea noastră să ne luptăm şi să-L apărăm, ci pur şi simplu să Îl înţelegem.


pentru-a-crede-în-el-dumnezeu-nu-aşteaptă-din-partea-noastră-să-ne-luptăm-şi-să-l-apărăm-pur-şi-simplu-să-Îl-înţelegem
martin buberpentrucredeîneldumnezeunuaşteaptădinparteanoastrăneluptămşisălapărămpursimpluÎlînţelegemcrede înîn eldumnezeu nunu aşteaptăaşteaptă dindin parteapartea noastrănoastră săsă nene luptămluptăm şici purpur şişi simplusimplu săÎl înţelegempentru a credea crede încrede în eldumnezeu nu aşteaptănu aşteaptă dinaşteaptă din parteadin partea noastrăpartea noastră sănoastră să nesă ne luptămne luptăm şici pur şipur şi simpluşi simplu săsimplu să Îlsă Îl înţelegempentru a crede îna crede în eldumnezeu nu aşteaptă dinnu aşteaptă din parteaaşteaptă din partea noastrădin partea noastră săpartea noastră să nenoastră să ne luptămsă ne luptăm şici pur şi simplupur şi simplu săşi simplu să Îlsimplu să Îl înţelegempentru a crede în eldumnezeu nu aşteaptă din parteanu aşteaptă din partea noastrăaşteaptă din partea noastră sădin partea noastră să nepartea noastră să ne luptămnoastră să ne luptăm şici pur şi simplu săpur şi simplu să Îlşi simplu să Îl înţelegem

Lucrurile bune nu-ţi cad pur şi simplu în poală. Dumnezeu este generos, dar aşteaptă să faci tu primul partea ta.A iubi sufletele din dragoste faţă de Dumnezeu, iată ce ne face să iubim pe toată lumea, să înţelegem, să scuzăm, să iertăm... Iubirea noastră trebuie să fie în stare să accepte mulţimea lipsurilor şi slăbiciunilor umane. Trebuie să simţim o minunată caritate Pentru că Dumnezeu nu porunceşte celor pe care Dumnezeu îi creează, Dumnezeu, pur şi simplu, le spune copiilor lui Dumnezeu: în felul acesta veţi şti că veniţi acasă.Eu nu sunt una dintre acele personae care crede că merită pur şi simplu succesul; lucrez mult pentru a-l obţine.Mai bine să iluminezi, decât pur şi simplu să străluceşti, pentru a oferi altora adevăruri, decât pur şi simplu a le contempla.Trebuie să înţelegem ce anume din tradiţia noastră încetăţenită e dăunător pentru soarta şi demnitatea noastră - şi să ne făurim vieţile în consecinţă.