Pe unii îi apasă o oboseală milenară.


pe-unii-îi-apasă-o-oboseală-milenară
boris marian mehrpeuniiîiapasăobosealămilenarăpe uniiunii îiîi apasăapasă oo obosealăoboseală milenarăpe unii îiunii îi apasăîi apasă oapasă o obosealăo oboseală milenarăpe unii îi apasăunii îi apasă oîi apasă o obosealăapasă o oboseală milenarăpe unii îi apasă ounii îi apasă o obosealăîi apasă o oboseală milenară

În polemică sunt unii care-ţi cer să-i baţi până-i doare. Şi triumfă când îţi cad mâinile de oboseală!Există o oboseală a sufletului şi e cea mai groaznică oboseală. Nu e grea, ca oboseala trupului, nu e înşelătoare, ca oboseala simţurilor, e greutatea conştiinţei, e imposibilitatea de a respira cu sufletul.Unii, trudind peste măsură,Se plâng că Chiar dacă e bun Dumnezeu şi te iartă, păcatul rămâne şi apasă, apasă şi nu vrea să te ierte!Pe cuvânt mă credeţi, zău,Milenară aşezare,Mai există ăst BuzăuŞi după... privatizare.În natura milenară,Cât de bine-i să trăieşti!Zău că m-aş muta la ţară,Dar cu tot... cu Bucureşti.