Pe unii îi încurcă inteligenţa, de a fi proşti de-a binelea. Pe alţii, nu.


pe-unii-îi-încurcă-inteligenţa-de-a-fi-proşti-de-a-binelea-pe-alţii-nu
marius torokpeuniiîiîncurcăinteligenţadefiproştideabineleaalţiinupe uniiunii îiîi încurcăîncurcă inteligenţafi proştipe alţiipe unii îiunii îi încurcăîi încurcă inteligenţade a fia fi proştipe unii îi încurcăunii îi încurcă inteligenţade a fi proştipe unii îi încurcă inteligenţa

Singurii care nu se tem de nimic sunt oamenii proşti de-a binelea.Unii ascund gunoiul sub preş, alţii, inteligenţa în diplome.Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii.A ne ignora unii pe alţii e o mare greşeală; a ne ascunde unii de alţii e un mare păcat; a ne despărţi unii pe alţii e o crimă.Noi am fost şi cu unii, şi cu alţii, dar dacă faceţi o analiză, o să vedeţi că unii au fost deja cu alţii, iar alţii au fost deja cu unii.Dumnezeu a vrut să ne naştem unii din alţii spre a fi legaţi unii de alţii prin dragoste şi a fi egali.