Peştele e unica mâncare care e considerată stricată îndată ce miroase a ceea ce este.


peştele-e-unica-mâncare-care-e-considerată-stricată-îndată-miroase-a-ceea-este
p.j. o'rourkepeşteleunicamâncarecareconsideratăstricatăîndatămiroaseceeaestepeştele ee unicaunica mâncaremâncare carecare ee consideratăconsiderată stricatăstricată îndatăîndată cece miroaseceea cece estepeştele e unicae unica mâncareunica mâncare caremâncare care ecare e consideratăe considerată stricatăconsiderată stricată îndatăstricată îndată ceîndată ce miroasemiroase a ceeaa ceea ceceea ce estepeştele e unica mâncaree unica mâncare careunica mâncare care emâncare care e consideratăcare e considerată stricatăe considerată stricată îndatăconsiderată stricată îndată cestricată îndată ce miroasece miroase a ceeamiroase a ceea cea ceea ce estepeştele e unica mâncare caree unica mâncare care eunica mâncare care e consideratămâncare care e considerată stricatăcare e considerată stricată îndatăe considerată stricată îndată ceconsiderată stricată îndată ce miroaseîndată ce miroase a ceeace miroase a ceea cemiroase a ceea ce este

Orice mâncare ce solicită utilizarea de substanţe chimicale pentru consolidare, nu ar trebui considerată mâncare.Ziceau de ea că-i o stricată,Dar eu le-am zis-o, curajos,Unchiul Mel: Dumnezeule! Peştele ăla miroase ca un... pumn în faţă.Şi chiar dacă frumuseţea sufletului nostru este considerată naivitate... Şi chiar dacă sensibilitatea noastră este considerată slăbiciune... Şi chiar dacă bunătatea este considerată prostie... Şi chiar dacă sinceritatea este adesea pedepsită... Şi chiar dacă încrederea ne este adesea trădată... Şi chiar dacă iertarea ne este răsplătită cu alte greşeli... Şi chiar dacă respectul oferit este tratat cu lipsă de consideraţie... Şi chiar dacă nu primim întotdeauna ceea ce oferim... Şi chiar dacă la iubire ni se răspunde uneori cu indiferenţă... noi să rămânem buni, frumoşi, sensibili, naivi, sinceri! Să credem cu toată forţa inimii în oameni, în frumos, în prietenie şi în iubire!Când miroase în casă a mâncare, îmi aduc aminte de copilărie.Diferenţa dintre o maşină stricată şi un om stricat e că maşina stricată se opreşte singură.