Pampon: Mişelule, să ne desluşim, 'ai? După ce mă ataci la sacrul meu amor; amăgeşti o fiinţă nevinovată... o femeie... femeie! Ochi alunecoşi, inimă zburdalnică!...


pampon-mişelule-să-ne-desluşim-'ai-după-mă-ataci-sacrul-meu-amor-amăgeşti-o-fiinţă-nevinovată-o-femeie-femeie-ochi-alunecoşi-inimă
ion luca caragialepamponmişelulenedesluşim'aidupăatacisacrulmeuamoramăgeştifiinţănevinovatăfemeiefemeieochialunecoşiinimăzburdalnicăsă nene desluşimdupă cemă ataciataci lala sacrulsacrul meumeu amoramăgeşti oo fiinţăfiinţă nevinovatănevinovată oo femeiefemeie femeieochi alunecoşiinimă zburdalnicăsă ne desluşimdupă ce măce mă atacimă ataci laataci la sacrulla sacrul meusacrul meu amoramăgeşti o fiinţăo fiinţă nevinovatăfiinţă nevinovată onevinovată o femeieo femeie femeie

Ce-mi doresc cu adevărat de la muzică? Să fie la fel de fericită şi profundă precum o după amiază de octombrie. Să fie individuală, zburdalnică, tandră şi dulce ca o micuţă femeie plină de pasiune şi farmec.Se spune că cel mai bun neurochirurg trebuie să aibă ochi de vultur, mâini de femeie şi inimă de leu.Am vrut să fiu o femeie independentă, o femeie care îşi plăteşte facturile, o femeie stăpână pe propria ei viaţă – aşa că am devenit acea femeie.Există o falsă prejudecată că o femeie, după ce a născut, nu mai e la fel de sexi ca înainte, iar eu cred contrariul: ca o femeie renaşte după o sarcină, şi dacă este fericită şi iubită, este de zece ori mai sexi decât o femeie fără experienţa respectivă.Aveai ochi ca de scânteie,Ochi căprui lucind ca aştrii... Mi-ai facut ochi dulci, femeie,Iar bărbatul tău... Albaştri...Dacă preţuieşti libertatea, ai grijă, căci chipul meu este o închisoare a iubirii; pe foaia unde sunt scrise aceste rânduri se află o mască de femeie. Cel care ar iubi acel chip rămâne captiv unei aparenţe, adevărata fiinţă fiind inaccesibilă, ascunsă după mască.