Părinţii trebuie să asculte la fel de mult de copiii lor cum şi ei ascultă de părinţi. Prima datorie a iubirii este să asculţi.


părinţii-trebuie-să-asculte-fel-de-mult-de-copiii-lor-cum-şi-ei-ascultă-de-părinţi-prima-datorie-a-iubirii-este-să-asculţi
paul tillichpărinţiitrebuieascultefeldemultcopiiilorcumşieiascultăpărinţiprimadatorieiubiriiesteasculţipărinţii trebuietrebuie săsă asculteasculte lala felfel dede multmult dede copiiicopiii lorcum şişi eiei ascultăascultă dede părinţiprima datorieiubirii esteeste săsă asculţipărinţii trebuie sătrebuie să ascultesă asculte laasculte la fella fel defel de multde mult demult de copiiide copiii lorcopiii lor cumlor cum şicum şi eişi ei ascultăei ascultă deascultă de părinţidatorie a iubiriia iubirii esteiubirii este săeste să asculţipărinţii trebuie să ascultetrebuie să asculte lasă asculte la felasculte la fel dela fel de multfel de mult dede mult de copiiimult de copiii lorde copiii lor cumcopiii lor cum şilor cum şi eicum şi ei ascultăşi ei ascultă deei ascultă de părinţiprima datorie a iubiriidatorie a iubirii estea iubirii este săiubirii este să asculţipărinţii trebuie să asculte latrebuie să asculte la felsă asculte la fel deasculte la fel de multla fel de mult defel de mult de copiiide mult de copiii lormult de copiii lor cumde copiii lor cum şicopiii lor cum şi eilor cum şi ei ascultăcum şi ei ascultă deşi ei ascultă de părinţiprima datorie a iubirii estedatorie a iubirii este săa iubirii este să asculţi

Lucrul care mă impresionează cel mai mult în America este cum părinţii ascultă de copiii lor.Ascultarea faţă de părinţi nu este numai o datorie, ci şi de mult şi nepreţuit folos pentru noi. Noi prin ei am primit viaţa şi, supunându-ne lor, ne-o putem prelungi, căci ascultarea, cinstirea faţă de părinţi este prima poruncă ce are o făgăduinţă.Recunoştinţa este o datorie pe care copiii nu o acceptă întotdeauna laolaltă cu ceea ce moştenesc de la părinţi.Soldatul merge la război ca să-şi ucidă duşmanul? Nu: merge ca să moară pentru ţara lui. Femeii îi place oare să-i arate soţului cât este de mulţumită? Nu: vrea ca el să vadă cât i se devotează, cât suferă ca să-l vadă fericit pe el. Aşa se întâmplă: copii care renunţă la visele lor ca să-şi bucure părinţii, părinţi care renunţă la viaţa lor ca să-şi bucure copiii, durerea şi suferinţa justificând ceea ce trebuie să aducă doar bucurie: dragostea.Nu este un lucru rău ca din când în când, politicos, copiii să-şi pună părinţii în locul lor ca să vadă cum e viaţa lor.Din păcate mulţi oameni se tratează singuri aşa cum au fost trataţi la rândul lor de către părinţi şi se acuză în interior aşa cum făceau părinţii cu ei.