Părea, ştiindu-i-se anomalia,Că-i cununat pe viaţă cu prostia,Dar printr-o inspiraţie savantă,S-a deşteptat, schimbând-o în... amantă!


părea-ştiindu-i-se-anomaliacă-i-cununat-pe-viaţă-cu-prostiadar-printr-o-inspiraţie-savantăs-a-deşteptat-schimbând-o-în-amantă
corin bianupăreaştiinduiseanomaliacăicununatpeviaţăcuprostiadarprintroinspiraţiesavantăsadeşteptatschimbândoînamantăcununat pepe viaţăviaţă cuîn amantăcununat pe viaţăpe viaţă cucununat pe viaţă cu

De multe ori, Dumnezeu ne mângâie, nu schimbând circumstanţele vieţii noastre, ci schimbând atitudinea noastră faţă de aceste circumstanţe.De mi l-aş şti duşman de moarteL-aş îngropa în gând, departe,Dar îl lovesc, cinstit, pe faţă,Ştiindu-mi-l duşman de-o viaţă...Am descoperit România ca fiind nu numai foarte confortabilă, dar am descoperit-o plină de inspiraţie. Oamenii sunt plini de inspiraţie.Fiecare bărbat are nevoie de o amantă! Nevasta crede că el e la amantă, amanta crede că e la nevastă, şi aşa, el poate să şadă liniştit în bibliotecă să citească!La Dumnezeu ajungem printr-un anume mod de viaţă, nu printr-un anume fel de a gândi.De prea mult învăţat,Unii s-au deşteptat,Alţii au prostit,Dar n-au bănuit.