Pământul este al nostru, al tuturor.Cerul este al nostru, al tuturor.Universul este al nostru, al tuturor.Dumnezeu este al nostru, al tuturor.Noi ai cui suntem?


pământul-este-al-nostru-al-tuturorcerul-este-al-nostru-al-tuturoruniversul-este-al-nostru-al-tuturordumnezeu-este-al-nostru-al-tuturornoi-ai-cui
dumitru delcăpământulestealnostrututurorcerultuturoruniversultuturordumnezeututurornoiaicuisuntempământul esteeste alal nostrueste alal nostrueste alal nostrueste alal nostruai cuicui suntempământul este aleste al nostrueste al nostrueste al nostrueste al nostruai cui suntem

Lumea a fost făcută cu acest scop, ca noi să ne naştem. Noi, la rândul nostru, ne-am născut ca să-L putem cunoaşte pe Dumnezeu, făcătorul tuturor şi al nostru. Iar noi ştim că trebuie să Îl slăvim.Naţionalismul este singura doctrină salvatoare pentru un stat începător ca al nostru. Nu se poate concepe liberul parcurs al tuturor forţelor distructive în mijlocul poporului nostru.Apa este măsura incomensurabilă a tuturor lucrurilor din universul nostru...Iată, în sfârşit, iubite cititor, că se face dreptate unui nume ilustru atât de scump nouă ca şi tuturor bunilor români! Iată că se realizează dorinţa tuturor câţi ţin să venereze memoria bărbaţilor care au gândit bine şi drept pentru şi despre patria noastră română! Uite-te în numărul nostru de astăzi şi vezi proiectul statuii nemuritorului nostru amic Hübsch.Gândirea este sursa de origine a tuturor bogăţiilor, a tuturor succeselor, a câştigului material, a tuturor descoperirilor şi invenţiilor şi a tuturor realizărilor.Handel este Maestrul nostru, al tuturor.