Orice mare arhitect este – în mod necesar – un mare poet. El trebuie să fie un măreţ şi original interpret al timpului sau, zilelor sale, vârstei sale.


orice-mare-arhitect-este-în-mod-necesar-un-mare-poet-el-trebuie-să-fie-un-măreţ-şi-original-interpret-al-timpului-sau-zilelor-sale-vârstei
frank lloyd wrightoricemarearhitectesteînmodnecesarunpoeteltrebuiefiemăreţşioriginalinterpretaltimpuluisauzilelorsalevârsteisaleorice maremare arhitectarhitect esteeste –în modmod necesarnecesar –– unun maremare poetel trebuietrebuie săsă fiefie unun măreţmăreţ şioriginal interpretinterpret alal timpuluitimpului sauvârstei saleorice mare arhitectmare arhitect estearhitect este –este – în– în modîn mod necesarmod necesar –necesar – un– un mareun mare poetel trebuie sătrebuie să fiesă fie unfie un măreţun măreţ şimăreţ şi originalşi original interpretoriginal interpret alinterpret al timpuluial timpului sau

Orice realizare, mică sau mare, are stadiile sale de dificultate sau de triumf: un început, o bătălie şi o victorie. -Mahatma Gandhi
orice-realizare-mică-sau-mare-are-stadiile-sale-de-dificultate-sau-de-triumf-un-început-o-bătălie-şi-o-victorie
Oricine a supravieţuit copilăriei sale are îndeajuns de multe informaţii despre viaţă pentru a-i ajunge până la capătul zilelor sale. -Flannery O'Connor
oricine-a-supravieţuit-copilăriei-sale-are-îndeajuns-de-multe-informaţii-despre-viaţă-pentru-a-i-ajunge-până-capătul-zilelor-sale
Este datoria sufletului să fie loial propriilor sale dorinţe. Trebuie să se abandoneze pe el însuşi pasiunii sale stăpânitoare. -Daniel Defoe
este-datoria-sufletului-să-fie-loial-propriilor-sale-dorinţe-trebuie-să-se-abandoneze-pe-el-însuşi-pasiunii-sale-stăpânitoare
Cea mai mare cruzime e să strici nebunului mândria nebuniei sale şi prostului bucuria prostiei sale. -Nicolae Iorga
cea-mai-mare-cruzime-e-să-strici-nebunului-mândria-nebuniei-sale-şi-prostului-bucuria-prostiei-sale