Orice mâncare ce solicită utilizarea de substanţe chimicale pentru consolidare, nu ar trebui considerată mâncare.


orice-mâncare-solicită-utilizarea-de-substanţe-chimicale-pentru-consolidare-nu-ar-trebui-considerată-mâncare
john h. tobeoricemâncaresolicităutilizareadesubstanţechimicalepentruconsolidarenuartrebuiconsideratămâncareorice mâncaremâncare cece solicităsolicită utilizareautilizarea dede substanţesubstanţe chimicalechimicale pentrupentru consolidarenu arar trebuitrebui consideratăconsiderată mâncareorice mâncare cemâncare ce solicităce solicită utilizareasolicită utilizarea deutilizarea de substanţede substanţe chimicalesubstanţe chimicale pentruchimicale pentru consolidarenu ar trebuiar trebui consideratătrebui considerată mâncareorice mâncare ce solicitămâncare ce solicită utilizareace solicită utilizarea desolicită utilizarea de substanţeutilizarea de substanţe chimicalede substanţe chimicale pentrusubstanţe chimicale pentru consolidarenu ar trebui consideratăar trebui considerată mâncareorice mâncare ce solicită utilizareamâncare ce solicită utilizarea dece solicită utilizarea de substanţesolicită utilizarea de substanţe chimicaleutilizarea de substanţe chimicale pentrude substanţe chimicale pentru consolidarenu ar trebui considerată mâncare

Prea des, păstorii dau vina pe buruieni şi caută chimicale în loc de soluţii de gestionare; prea rar găsim o abordare care combină utilizarea raţională a cosaşilor şi viermilor ca şi sursă valoroasă de supliment de proteine uscate pentru peşti sau pastile de mâncare şi o combinaţie a condiţionării solului cu, tăierea, reducerea cantităţilor, sau replantări pentru a restaura echilibrul speciilor.Peştele e unica mâncare care e considerată stricată îndată ce miroase a ceea ce este.Kate (cercetând noul ei apartament): Să repar lumina. Să iau mâncare de câini. Să iau mâncare pentru mine.Ninotchka: Adu-mi ceva simplu. Eu nu mă prea gândesc la mâncare. Mathieu (oripilat): Doamnă, dar dacă nu vă gândiţi la mâncare, la ce vă gândiţi atunci? Ninotchka: La viitorul oamenilor simpli. Mathieu: Păi şi asta ţine de mâncare. Ninotchka (după ce Mathieu pleacă): L-ai insultat, ştii, nu? I-ai rănit sentimentele. E ca şi cum i-ai spune unui muzician că nu-ţi place muzica. Acel om crede în mâncare la fel cum tu crezi în Karl Marx. Dar ai putea să-l împaci, ştii cum? Savurând tot ce-ţi va aduce, bând totul cu entuziasm şi simţindu-te bine pentru prima dată în viaţa ta extraordinară!Joey (către Ross): Uită de Rachel. Du-te în China, mănâncă mâncare chinezească. Chandler: Sigur că da, acolo i s-ar spune mâncare.Foamea este condiment pentru orice mâncare.