Orice e mai bun decât răul, dar există rău mai mare ca răul.


orice-e-mai-bun-decât-răul-dar-există-rău-mai-mare-ca-răul
josip grgicoricemaibundecâtrăuldarexistărăumarecarăulorice ee maimai bunbun decâtdecât răuldar existăexistă răurău maimai maremare caca răulorice e maie mai bunmai bun decâtbun decât răuldar există răuexistă rău mairău mai maremai mare camare ca răulorice e mai bune mai bun decâtmai bun decât răuldar există rău maiexistă rău mai marerău mai mare camai mare ca răulorice e mai bun decâte mai bun decât răuldar există rău mai mareexistă rău mai mare carău mai mare ca răul

Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău.Nevinovăţia e o chestiune de vocabular. Trebuie să eviţi a numi răul. Omul bun nu vede răul pentru că refuză să-i înveţe numele, să-l individualizeze, să-l ştie. Există răul şi în el, dar intră, nu ştiu cum, în altă compoziţie.Ţineţi minte că răul care există acum în lume va creşte doar în intensitate, şi nu răul va învinge acest rău, ci numai dragostea.Răul în sine nu există cu titlul cu care Binele există în sine. Răul nu e decât o rea folosire a binelui, înţelegând prin aceasta a ceea ce există.Este în logica zilelor noastre,(Şi nu-i subiect pentru versuri de valoare) Ca noi cei care-avem vise onesteSă apărăm răul de răul mai mare.Cel mai mare rău e deprinderea cu răul.