Orice-ar spune fiecare,Ca şi liberalii nu-s.Cât au fost la guvernareAu stat cu... săgeata-n sus.


orice-ar-spune-fiecareca-şi-liberalii-nu-scât-fost-guvernareau-stat-cu-săgeata-n-sus
vasile iuşanoricearspunefiecarecaşiliberaliinuscâtfostguvernareaustatcusăgeatansusşi liberaliiau fostfost lala guvernareauguvernareau statstat cuau fost lafost la guvernareaula guvernareau statguvernareau stat cuau fost la guvernareaufost la guvernareau statla guvernareau stat cuau fost la guvernareau statfost la guvernareau stat cu

Cât au fost la guvernareAu dat legi ce-au însemnatPentru noi... nevoie mareMoţ; cu vârf şi îndesat!Părinţii sunt ca arcul - copiii ca săgeata. Arcaşul vede ţinta pe drumul veşniciei şi, cu puterea Sa, întinde arcul, săgeţile să le trimită-n zbor, s-ajungă iute şi departe. Când săgeata este legată cu sfoară de arc, ea nu va zbura niciodată atât de departe pe cât ar putea ajunge dacă zborul i-ar fi liber.Cu săgeata-i ascuţităNimerea mereu la ţintă;Cu săgeata noastră boantă,Nimerim... pe lângă poantă!Marii bărbaţi care în Franţa au luminat minţile pentru revoluţia ce avea să vină au avut ei înşişi o atitudine cât se poate de revoluţionară. Nicio autoritate exterioară, de orice fel ar fi fost, nu era recunoscută de ei. Religia, concepţia despre natură, societatea, ordinea de stat, toate au fost supuse celor mai necruţătoare critici; toate trebuie să-şi justifice existenţa în faţa scaunului de judecată al raţiunii sau să renunţe la existenţă.Am stat la Operă mai mult decât am stat cu mama mea! Că, vorba aia: spune-mi ce cânţi, ca să îţi spun cine eşti!În viitor, când înalta curte a istoriei ne va judeca pe fiecare în parte - şi va înregistra modul în care, în scurta perioadă de activitate, ne-am îndeplinit obligaţiile către stat - succesul sau eşecul nostru, indiferent de funcţie, vom fi măsuraţi prin răspunsurile la patru întrebări: am fost cu adevărat curajoşi?, am fost cu adevărat înţelepţi?, am fost cu adevărat integri?, am fost cu adevărat dedicaţi?