Orice alegere-i pripită,După votare va fi greu,Vor etala într-o clipităCulorile din curcubeu.


orice-alegere-i-pripitădupă-votare-va-fi-greuvor-etala-într-o-clipităculorile-din-curcubeu
dumitru râpanuoricealegereipripitădupăvotarevafigreuvoretalaîntroclipităculoriledincurcubeuvotare vava ficlipităculorile dindin curcubeuvotare va ficlipităculorile din curcubeu

Orice faptă pripită dă naştere la greşeli din care rezultă mari pagube.Întâi te vor înjura. Pe urmă vor râde de tine. Apoi, te vor declara nebun. După aceea vor încerca să te compromită. Într-un târziu, vor face tot posibilul să te lichideze. Dacă scapi cu viaţă din toate acestea, vei fi un om mare.După orice furtună apare soarele şi se limpezesc apele cerului. Nu aşa se întâmplă cu sufletul omului. După fiecare înşelare a lui, durerea rămâne ca un fel de curcubeu promiţător de amintiri neplăcute.După o hotărâre pripită urmează căinţa.Când oamenii vor renunţa la orice cale, când vor înlătura din minte orice concept, atunci vor cunoaşte cine sunt cu adevărat.Dragostea e greu de crezut, întrebaţi orice îndrăgostit. Viaţa e greu de crezut, întrebaţi orice om de ştiinţă. Dumnezeu e greu de crezut, întrebaţi orice credincios. Care e problema voastră cu ceva greu de crezut?