Oricât de mici sunt, chiar şi păianjenii dansează pe pânza lor.


oricât-de-mici-sunt-chiar-şi-păianjenii-dansează-pe-pânza-lor
proverbe coreeneoricâtdemicisuntchiarşipăianjeniidanseazăpepânzalororicât dede micimici suntchiar şişi păianjeniipăianjenii danseazădansează pepe pânzapânza lororicât de micide mici suntchiar şi păianjeniişi păianjenii danseazăpăianjenii dansează pedansează pe pânzape pânza lororicât de mici suntchiar şi păianjenii danseazăşi păianjenii dansează pepăianjenii dansează pe pânzadansează pe pânza lorchiar şi păianjenii dansează peşi păianjenii dansează pe pânzapăianjenii dansează pe pânza lor

Oricât de imperfecte ar putea fi lucrările credinciosului, sunt totuşi plăcute lui Dumnezeu prin intervenţia iertării... Răsplata este dată pentru eforturile lor, chiar dacă sunt imperfecte, exact ca şi cum ar fi fost eliberaţi de datoria lor, pe de-a întregul.Parintii n-ar trebui sa-i minta pe copiii lor niciodata, nici macar atunci cand pare a fi in folosul lor. Minciuna este ceva foarte periculos chiar si in cantitati mici. Ea deterioreaza constiinta, iar aceasta, impreuna cu dragostea, sunt lucruri de valoare eterna.Iubirea ocupă primul loc. Şi iubirea de meserie, tot iubire este. Cred că omul, în tot ce face, trebuie să fie total. Chiar dacă urăşte, s-o facă cu totul. Aşa cum fac copiii mici, când li se strică jucăria: plâng din toată fiinţa lor. Şi când se bucură, râd din toată fiinţa lor. Ei sunt totali. De asta, copilul mic nu este vulgar, nu este Copilului poţi să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a uimit cât de puţin cei mari, taţii şi chiar mamele, îşi cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt încă mici şi e prea devreme pentru ei să ştie ceva. Ce idee tristă şi nefericită! Şi ce bine îşi dau seama copiii că părinţii lor îi cred prea mici şi prea neştiutori, când ei, în realitate, înţeleg totul. Adultul nu ştie că, până şi în chestiunea cea mai dificilă, copilul îi poate da un sfat util.Pe cer dansează lumina şi întunericul ca pereche. Pe pământ dansează viaţa şi moartea ca pereche. Dansul e acela care exprimă mesajul primitiv al creaţiei.Hindusul şi creştinul s-au întâlnit în misterul pe care hindusul îl numeşte avyacta şi pe care creştinul îl numeşte sânul Tatălui. Totuşi, oricât de intimă le-ar fi comuniunea, ei simt, şi unul şi altul, chiar dacă nu îndrăznesc să o spună, că un abis îi separă. Separă experienţele lor? Cine ar putea vreodată să decidă? Dar le separă credinţele lor.