Operat de câţiva negi, un prinţ ilustru,Fiindu–i transfuzia de sânge necesară,Pentru că sângele era roşu nu albastru,Să nu se spurce, a preferat să moară.


operat-de-câţiva-negi-un-prinţ-ilustrufiindui-transfuzia-de-sânge-necesarăpentru-că-sângele-era-roşu-nu-albastrusă-nu-se-spurce-a-preferat
paul constantinoperatdecâţivanegiunprinţilustrufiindu–itransfuziasângenecesarăpentrusângeleeraroşunualbastrusăsespurcepreferatmoarăoperat dede câţivacâţiva negiun prinţtransfuzia dede sângecă sângelesângele eraera roşuroşu nunu sese spurcepreferat săsă moarăoperat de câţivade câţiva negitransfuzia de sângecă sângele erasângele era roşuera roşu nunu se spurcea preferat săpreferat să moară

roşu, albastru, verde s-au amestecat culorile zăpada s-a făcut albastrăapusul se părea verzui nu ştiu cum s-au încurcat şi cine le-a schimbat dar nu era nimic la locul lui şi cerul nu era albastru era roşu ca sângele lui m-am apropiat mirat şi m-am uitat în oglinda apei cum m-am schimbat am privit sus, şi cerul l-am intrebat dacă mai sunt sau am plecat o stea neagră, paşii mi ia-ndrumat, mi-a arătat trupu-mi însângerat şi-am văzut şi nimicirea mi-a dispărut şi amintirea şi doar nefiinta mă aşteptaLibertatea şi adevărul sunt sfinte pentru cei care au preferat să moară decât să le trădeze.Incognito mergeam în Baleare,Păream un prinţ la mare depărtare,Un menechin în plină disperare,Implozie ce nu are căutare.Aceste clipe, risipite în ispite,Viaţa-i vulgară, vorba ta – amară,Spuneai, dă-i dracului, uită-i pe vârcolaci,Apoi cădeam, râzând, îmi spuneai – Taci,Din două respiraţii cristaline,Redeveneam copii, călini, căline,Călugăr-prinţ plecat în Baleare,Un abanos albastru, mările amare.Teatrul mi-a curs dintotdeauna prin vine, dar aş fi preferat sângele.Un cetăţean va fi declarat Purpuriu dacă valorile individuale pentru albastru şi roşu depăşesc separat 30 de puncte. Pe lângă asta, individul trebuie denumit după culoarea preponderentă. Regulile pentru tratative conjugale rămân aceleaşi.Pe unii-i ajut - fapt creştinesc -Spre a le face viaţa mai uşoarăŞi pentru că eu nu îi las să moară,Vreo câţiva nu mă lasă să trăiesc.