Omul trebuie să se gândească la Mântuire, dar mai ales la cum să scape de păcat.


omul-trebuie-să-se-gândească-mântuire-dar-mai-ales-cum-să-scape-de-păcat
giaca stereomultrebuiesegândeascământuiredarmaialescumscapedepăcatomul trebuietrebuie săsă sese gândeascăgândească lala mântuiredar maimai alesales lala cumcum săsă scapescape dede păcatomul trebuie sătrebuie să sesă se gândeascăse gândească lagândească la mântuiredar mai alesmai ales laales la cumla cum săcum să scapesă scape descape de păcatomul trebuie să setrebuie să se gândeascăsă se gândească lase gândească la mântuiredar mai ales lamai ales la cumales la cum săla cum să scapecum să scape desă scape de păcatomul trebuie să se gândeascătrebuie să se gândească lasă se gândească la mântuiredar mai ales la cummai ales la cum săales la cum să scapela cum să scape decum să scape de păcat

Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.Istoria din toate timpurile, dar mai ales cea prezentă, ne învaţă că femeile sunt uitate dacă uită să se gândească la ele însele.Ca să scape de păcat,Soţ un preot şi-a luat;Astăzi mintea n-o mai ceartă:Cât greşeşte… i se iartă.Omul trebuie nu doar să gândească, ci să completeze puterea gândului cu acţiunea sa personală.Nu ştiu de ce feminitatea trebuie să fie asociată cu slăbiciunea. Femeile ar trebui să fie libere să se exprime aşa cum sunt, fără să se mai gândească: Lipsit de ce este păcat, omul nu ar putea trăi; nu ar trăi decât prea bine lipsindu-se de ce este sfânt. Mai ales în asta apare caracterul acosmic al creştinismului.