Omul poate fi atât de măreţ cât vrea să fie. Dacă ai încredere în tine, deţii curaj, hotărâre, dedicaţie, impuls competitiv, eşti dispus să sacrifici lucrurile mici din viaţă şi să plăteşti preţul pentru lucrurile care merită, poţi fi măreţ.


omul-poate-fi-atât-de-măreţ-cât-vrea-să-fie-dacă-ai-încredere-în-tine-deţii-curaj-hotărâre-dedicaţie-impuls-competitiv-eşti-dispus-să
vince lombardiomulpoatefiatâtdemăreţcâtvreafiedacăaiîncredereîntinedeţiicurajhotărârededicaţieimpulscompetitiveştidispussacrificilucrurilemicidinviaţăşiplăteştipreţulpentrucaremerităpoţimăreţomul poatepoate fifi atâtatât dede măreţmăreţ câtcât vreavrea săsă fiedacă aiai încredereîncredere înîn tinedeţii curajimpuls competitiveşti dispusdispus săsă sacrificisacrifici lucrurilelucrurile micimici dindin viaţăviaţă şisă plăteştiplăteşti preţulpreţul pentrupentru lucrurilelucrurile carecare merităpoţi fifi măreţomul poate fipoate fi atâtfi atât deatât de măreţde măreţ câtmăreţ cât vreacât vrea săvrea să fiedacă ai încredereai încredere înîncredere în tineeşti dispus sădispus să sacrificisă sacrifici lucrurilesacrifici lucrurile micilucrurile mici dinmici din viaţădin viaţă şiviaţă şi săşi să plăteştisă plăteşti preţulplăteşti preţul pentrupreţul pentru lucrurilepentru lucrurile carelucrurile care merităpoţi fi măreţ

Poţi avea întotdeauna orice îţi doreşti în această lume, dacă ţi-l doreşti suficient de mult şi eşti dispus să plăteşti preţul. Nu te limita. Mulţi oameni se limitează la ce cred că pot face. Poţi merge atât de departe cât îţi permite imaginaţia. Ce crezi, ţine minte asta, poţi avea.Nu-ţi fie frică de ridicol; dacă simţi ce spui, dacă te pui pe tine curat în cuvinte, n-ai cum să fii ridicol. Fă-l pe cel de lângă tine să simtă ce simţi - dinăuntrul lui. Din afară poţi convinge, şi poţi înţelege lucrurile, dar fără să le simţi. Lucrurile pe care nu le simţi se uită, sau te poţi obişnui până la urmă cu ele, ceea ce e şi mai rău. Ce pleacă din tine nu se poate uita, şi nu te înşeală, şi atunci nu se poate întoarce niciodată împotriva ta; dar pentru asta trebuie să fii foarte curat cu tine, şi asta iar e greu. Ca un zbor cu motorul defect.Nu te poţi pregăti niciodată pentru viitor, pentru că este vorba de toate lucrurile acelea care adunate fac din tine omul care eşti.Lucrurile materiale îţi dau fericirea pe moment. Dar fericirea permanentă o simţi atunci când te bucuri de tot. Fericirea interioară o poţi activa atunci când iei o decizie de a te simţi fericit şi atunci când faci ceva măreţ pentru tine, în primul rând! Dumnezeu ne vrea fericiţi permanent!În această lume există o mulţime de feluri în care poţi fi curajos. Uneori, curajul înseamnă să-ţi dai viaţa pentru un lucru mai mare decât tine sau pentru o altă persoană. Uneori, înseamnă să renunţi la tot ce-ai ştiut vreodată sau la toţi cei pe care i-ai iubit vreodată, pentru a realiza ceva măreţ. Însă lucrurile nu stau mereu aşa. Uneori nu înseamnă decât să scrâşneşti din dinţi pentru a suporta durerea şi munca de zi cu zi, îndreptându-te cu paşi mărunţi către o viaţă mai bună.Trebuie să găseşti lucrurile care-ţi plac. Şi asta e valabil atât pentru munca ta, cât şi pentru partenerul tău de viaţă. Munca ta o să-ţi umple o parte însemnată din viaţă şi singurul mod în care vei fi cu adevărat satisfăcut este să crezi că faci o muncă extraordinară. Şi singurul mod în care poţi face o muncă extraordinară este să-ţi placă ce faci. Dacă n-ai reuşit încă, continuă căutarea. Nu te mulţumi cu puţin. Aşa cum e şi cu partenerul de viaţă, vei şti atunci când l-ai întâlnit. Şi, la fel ca în orice altă relaţie extraordinară, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine pe măsură ce trec anii. Aşa că nu te opri din căutare. Nu te mulţumi cu puţin.